licensed-chiropractor

Det måste göras en klar skillnad mellan den primära sjukvårdens rehabiliteringspersonal och de som utövar alternativ sjukvård, Kiropraktorer och Naprapater är alternativa ”Healare” som utgör en fara för människor, har du tur så går du därifrån utan effekt, vidare, placebo är det som levereras och som dessa legitimerade dyngspridare lever vidare på. Den goda effekten som deras nöjda anekdoter handlar om vill jag här tydligt förklara, väldigt tydligt förklara, kan fås genom att istället gå till en massör några gånger under en period, räta upp hållningen, enkel vardags motion och äta nyttigt, det är dessutom ett säkrare alternativ.

09630e31d3411c6a8f5a76974155da10

Jag vill inleda med anledningen till att jag ville skriva om det här, jag såg nyligen en video där en australiensisk kiropraktor knäcker ryggen på en 4 dagar gammal bebis(https://www.youtube.com/watch?v=MDgSpDSGgoo), barnet är dessutom 10 dagar för tidigt född, mamman har tagit barnet till denna bys shaman för att barnet lider av kolik, kiropraktorer har länge hävdat att de kan det här med kroppar och annonserar deras ”kunskap” i ämnet med storslagna anspråk, dessa anspråk har inget stöd i någon form av forskning, det finns inga påståenden gjorda av kiropraktorer som någonsin fått stöd i den medicinska vetenskapen.

chiro2

https://www.sciencebasedmedicine.org/chiropractic-manipulation-of-the-neck-linked-to-stroke-in-a-6-year-old-child/

Det finns däremot korrelations studier som stödjer sambandet mellan manipuleringen av deras patenterade nackvridning och personer som därefter har fått en stroke, den yngsta personen som efter ett besök hos kiropraktorn och fick en stroke var bara 6 år gammal, det är skönt att veta att pojken överlevde men han kommer nu leva med minskad funktion i hans ena arm. Jag kommer återkomma till denna metod senare.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (http://www.kiropraktorhogskolan.se/forskning/ ) listar fyra forskningsstudier på sin hemsida, jag gick igenom dessa noga och följde upp med ”Reviews”, precis som med all annan pseudovetenskap så överdriver de grandiost effekterna som deras behandling ger, de utför sina egna studier med selektiv data och precis som Homeopati försäkrar om att forskningen är i full gång med mycket positivt att säga. Jag tar studierna kort en och en.

 

Forskningsstudie 1

Så här skriver de själva:

“ Combined chiropractic interventions for low-back pain

I en systematisk litteraturstudie av Walker m.fl. kom man fram till att kiropraktisk behandling hade minskat smärtan och funktionsnedsättningen på patienter med ländryggssmärta. Man kunde se att förbättringen i smärta och funktion var statistiskt signifikant bättre jämfört med träning, medicinering samt sjukgymnastik på kort och medellång sikt. ”

I studien som de själva länkar till står det i slutsatsen:

” This review found no studies that would allow us to conclude about the effects of combined chiropractic interventions compared to the natural history of acute and subacute low-back pain. “

“ There was no significant difference in reduction of pain or disability at long-term follow-up for chiropractic compared to other interventions. “

“The results for the included studies did not provide a clinically significant difference for the chiropractic interventions.

Så. . . Ingen effect kan avläsas i jämförelsen, det finns ingen märkbar skillnad gällande smärta eller funktion och gav inget stöd för kiropraktiken alls. Man kan säga att studien faktiskt säger raka motsatsen till vad de påstår på sin hemsida. Politiker i riksdagens utskott som plöjer vägen för dessa kvackare tycks inte ta sig tid att undersöka vad de introducerar till vården.

 

Forskningsstudie 2

Så här skrev de själva:

En randomiserad kontrollerad studie från 2013, som inte ingår i Walker m.fl. studie. Jämfördes standardvård (diagnostik, utbildning, läkemedel, sjukgymnastik) med standardbehandling i kombination med kiropraktisk behandling (manipulation, massage, motion) hos patienter med ländryggsbesvär. Studien antydde att den kombinerade vården var effektivare i smärtlindring och funktion förbättring än standardvård utan kiropraktik efter både två och fyra veckor. Skillnaderna mellan behandlingsalternativen var kliniskt intressanta. ”

Studien är utförd av Palmer Center for Chiropractic Research i Davenport och är ifrågasatt då den hade uppenbara fel i utförandet som verkade till fördel för de som utförde studien. D.D.Palmer som centret är döpt efter är den metafysiker som fantiserade ihop kiropraktiken för hundra år sedan, jag kommer till honom senare.

2016 så svarade Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality i sin slutsats:

“A number of pharmacological and nonpharmacological noninvasive treatments for low back pain are associated with small to moderate, primarily short-term effects on pain versus placebo, sham, wait list, or no treatment. Effects on function were generally smaller than effects on pain. More research is needed to understand optimal selection of treatments, effective combinations and sequencing of treatments, effectiveness of treatments for radicular low back pain, and effectiveness on outcomes other than pain and function. “

Så åter igen ingen märkbar effekt vid funktion och den subjektiva bedömningen vid smärta efter ett besök är den samma som vid en avslappnande massage.

 

Forskningsstudie 3

Så här skrev de själva:

“ Manipulation or mobilisation for neck pain

I en systematisk litteraturstudie av Gross m.fl. Såg man att manipulationsbehandling på akut nackvärk hade en bättre smärtlindring och funktionsförbättring än placebobehandling, ingen behandling, läkemedelsbehandling, akupunktur eller massage. ”

Denna studie var tyvärr bakom en betalvägg, dock så kommer jag gå över dessa anspråk i stycket för nackvridningen,

 

Forskningsstudie 4

Så här skrev de själva:

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder

Nu är SBUs senaste rapport om smärta i nacke och rygg publicerad. Detta delvis tack vare KFS kiropraktorer som svarat på enkäter, faktiskt den terapeutgrupp med högst svarsfrekvens! Syftet med rapporten var att utvärdera preventiva insatser för att förhindra att akut eller subakut smärta i rygg och nacke utvecklas till långvarig smärta, dvs. att följa effekten i minst tre månader. Metoderna utvärderades ur ett medicinskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv. Några entydiga svar ges inte och det är stort behov av mer forskning. Läs mer här. Även SKHS satsar på smärtforskning och kommer under de närmaste åren att studera kroniska ländryggspatienter ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Detta som ett doktorandprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, med doktorand Filip Gedin. ”

Som de själva här skriver så fanns det inga tydliga svar men den vidare forskning ihop med Karolinska Institutet fick mig att reagera, att en person som arbetar inom den evidensbaserade sjukvården skulle vilja kollaborera med kiropraktorer.

Filip Gedin är såklart inte läkare: Jag har en Bachelor i Folkhälsovetenskap och en master i Hälsoekonomi, policy och managment, från Karolinska Institutet i Solna. Efter examen har jag arbetet som forskningsassistent på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. ”

Så han jobbar redan för SKHS vilket får ”tillsammans med Karolinska Institutet” att verkligen framstå som ett försök att få legitim status via association.

 

Studier och andra publiceringar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

På den här sidan kan man dyka i ett hav av information, jag rekommenderar verkligen att man gör några sökningar där om det som intresserar.

När jag sökte på kiropraktik via denna sida så fanns det bra mycket mer än vad jag var villig att utsätta mig för, något som uppmärksammades var att de studier som kiropraktikerna själva gjorde nästan uteslutande sa att de hittade överraskande resultat. Man hittade även andra intressanta anspråk som behandlandet av ADHD, kolik hos små barn, lindring av astma, hjälpa sängvätare och allt genom att skapa magiska vägar för kroppen att läka sig själv.

 

Nackvridningar för alla åldrar

Den fallstudie som nyttjas mest, som har gjorts gällande besök hos kiropraktorn och har visat på association för stroke, har den luddigaste abstrakten hittills.

vertebral-dissection-1-480x441

”Vertebral artery” är artären som blir skadad vid nackvridning, studien gjorde inga försök att se över just den specifika typen av stroke för att hitta sambandet, istället så kollade de bara på antalet stroke patienter inom en tidsram för ett besök hos antingen läkare eller kiropraktor, det är synd att de inte köttat på med mer information gällande patienterna dock så går det att se över sambandet i en snarare tidsram.

Vertebral_artery

Ifall man kollar på de unga (under 45) och inom 24 timmar av ett besök så är det klarare fakta, den artär som är av intresse här skulle ge symtom ganska omgående även om det inledningsvis kan verka som ”de vanliga” effekterna som de listar på 1177 och deras hemsidor, så i abstrakten fanns ingen skillnad mellan att besöka läkare eller kiropraktor, kollar man istället på relevant fakta så ser man att det står 4 mot 12 för kiropraktorn.

Jag önskar innerligt att vi kommer klippa bort dessa Woo’are ifrån våran sjukvård, det dessa människor gör har ingenting med våran sjukvård och hälsa att göra, att de vid tillfällen ger den massage ryggen mår bra av kan man, som jag för tredje gången nämner, få av en en massör och ta hand om sin kropp.

Magins under

Jag ville ha med lite om hur kiropraktorer och naprapater kom till världen, de nämner dem gärna vid namn och berättar om den 100 åriga traditionen av att hjälpa mänskligheten, men, de lämnar ute så underbart mycket intressant fakta.

Daniel David Palmer (7 mars, 1845 – 20 Oktober, 1913) inledde sin karriär som en Magnet Healare, han använde magneter för att påverka blodflödet till specifika områden för att hjälpa kroppen på traven vid läkning och liknande, här får man kanske vara förlåtande då vi länge höll på med åderlåtning och diagnoser som hysteri. Av någon anledning så stötte Palmer senare på en vaktmästare som hade hörselbesvär eller var döv, han botade honom genom att manipulera hans ryggrad, här har jag svårt att inte se honom golden eye – aktigt skrika ”I am invincible!” och i denna hybris så utformade han en teori om att man kan bota 95% av alla sjukdomar genom ryggraden de andra 5% via handleder, knän och så vidare. Han startade en skola och en av hans första studenter tog det han ville och startade Naprapaternas väg i historien.

Näst intill all pseudovetenskap gör anspråk på att det är ett så omfattande preparat/teknik att det fungerar till allt, kiropraktorer är högljudda tydliga när de berättar om sina licenser och långa utbildningar, de betyder absolut ingenting, en homeopat som ”behandlar” patienter har också studerat vid deras version av Hogwarts, dessvärre så fungerar inte deras magi på oss mugglare och placebo är inget vi ska betala för.

Kiropraktorer och Naprapater har mer gemensamt med den alternativa grenen än med riktig sjukvård, att det finns en risk att få en stroke vid ett besök tycker jag räcker för att man ska skjuta dessa metoder åt sidan då de dessutom inte visar att det finns någonting positivt som väger upp det.

 

Lite intressanta länkar här nere för vidare läsning.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20562964.ab

http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2008/11/14/hall-kiropraktorn-borta-fran-nacken/

https://www.sciencebasedmedicine.org/chiropractic-and-stroke-evaluation-of-one-paper/

http://www.chiropracticstroke.com/britt.stroke.php

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s