Vaccines have never caused autism

Vaccines have never caused autism

Jim Carrey

And they do not harm children , the rare exeptions are few, like allergy and as with penicillin allergy it doesen´t reflect on the positive net effect. Another exeption would be the rushed vaccine for swine-flu in Sweden, some children had a reaction and developed narcolepsy, it’s easy as a parent to get skeptical and rightly so. I feel deeply sorry for the families that got effected and only hope that they can see this as an isolated incident, that vaccine is nothing like the ones we all get during our childhood, they are so incredebly important and I do not wish for the scienario were a large outbreak again unite us on this question.

Steven Novella has written many exellent texts on the subject so I recommend reading, everything, but in this case Convincing Antivaxxers and maybe like me you´ll be browsing for a while longer then expected.

“Steven Novella is an academic clinical neurologist at Yale University School of Medicine. He is the president and co-founder of the New England Skeptical Society. He is the host and producer of the popular weekly science podcast, The Skeptics’ Guide to the Universe. He is also a senior fellow and Director of Science-Based Medicine at the James Randi Educational Foundation (JREF), a fellow of the Committee for Skeptical Inquiry (CSI) and a founding fellow of the Institute for Science in Medicine.”

Here you can read about the anti-vaccination movement from RationalWiki. enjoy.

Advertisements

Kiropraktorer och Naprapater

Kiropraktorer och Naprapater

licensed-chiropractor

Det måste göras en klar skillnad mellan den primära sjukvårdens rehabiliteringspersonal och de som utövar alternativ sjukvård, Kiropraktorer och Naprapater är alternativa ”Healare” som utgör en fara för människor, har du tur så går du därifrån utan effekt, vidare, placebo är det som levereras och som dessa legitimerade dyngspridare lever vidare på. Den goda effekten som deras nöjda anekdoter handlar om vill jag här tydligt förklara, väldigt tydligt förklara, kan fås genom att istället gå till en massör några gånger under en period, räta upp hållningen, enkel vardags motion och äta nyttigt, det är dessutom ett säkrare alternativ.

09630e31d3411c6a8f5a76974155da10

Jag vill inleda med anledningen till att jag ville skriva om det här, jag såg nyligen en video där en australiensisk kiropraktor knäcker ryggen på en 4 dagar gammal bebis(https://www.youtube.com/watch?v=MDgSpDSGgoo), barnet är dessutom 10 dagar för tidigt född, mamman har tagit barnet till denna bys shaman för att barnet lider av kolik, kiropraktorer har länge hävdat att de kan det här med kroppar och annonserar deras ”kunskap” i ämnet med storslagna anspråk, dessa anspråk har inget stöd i någon form av forskning, det finns inga påståenden gjorda av kiropraktorer som någonsin fått stöd i den medicinska vetenskapen.

chiro2

https://www.sciencebasedmedicine.org/chiropractic-manipulation-of-the-neck-linked-to-stroke-in-a-6-year-old-child/

Det finns däremot korrelations studier som stödjer sambandet mellan manipuleringen av deras patenterade nackvridning och personer som därefter har fått en stroke, den yngsta personen som efter ett besök hos kiropraktorn och fick en stroke var bara 6 år gammal, det är skönt att veta att pojken överlevde men han kommer nu leva med minskad funktion i hans ena arm. Jag kommer återkomma till denna metod senare.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (http://www.kiropraktorhogskolan.se/forskning/ ) listar fyra forskningsstudier på sin hemsida, jag gick igenom dessa noga och följde upp med ”Reviews”, precis som med all annan pseudovetenskap så överdriver de grandiost effekterna som deras behandling ger, de utför sina egna studier med selektiv data och precis som Homeopati försäkrar om att forskningen är i full gång med mycket positivt att säga. Jag tar studierna kort en och en.

 

Forskningsstudie 1

Så här skriver de själva:

“ Combined chiropractic interventions for low-back pain

I en systematisk litteraturstudie av Walker m.fl. kom man fram till att kiropraktisk behandling hade minskat smärtan och funktionsnedsättningen på patienter med ländryggssmärta. Man kunde se att förbättringen i smärta och funktion var statistiskt signifikant bättre jämfört med träning, medicinering samt sjukgymnastik på kort och medellång sikt. ”

I studien som de själva länkar till står det i slutsatsen:

” This review found no studies that would allow us to conclude about the effects of combined chiropractic interventions compared to the natural history of acute and subacute low-back pain. “

“ There was no significant difference in reduction of pain or disability at long-term follow-up for chiropractic compared to other interventions. “

“The results for the included studies did not provide a clinically significant difference for the chiropractic interventions.

Så. . . Ingen effect kan avläsas i jämförelsen, det finns ingen märkbar skillnad gällande smärta eller funktion och gav inget stöd för kiropraktiken alls. Man kan säga att studien faktiskt säger raka motsatsen till vad de påstår på sin hemsida. Politiker i riksdagens utskott som plöjer vägen för dessa kvackare tycks inte ta sig tid att undersöka vad de introducerar till vården.

 

Forskningsstudie 2

Så här skrev de själva:

En randomiserad kontrollerad studie från 2013, som inte ingår i Walker m.fl. studie. Jämfördes standardvård (diagnostik, utbildning, läkemedel, sjukgymnastik) med standardbehandling i kombination med kiropraktisk behandling (manipulation, massage, motion) hos patienter med ländryggsbesvär. Studien antydde att den kombinerade vården var effektivare i smärtlindring och funktion förbättring än standardvård utan kiropraktik efter både två och fyra veckor. Skillnaderna mellan behandlingsalternativen var kliniskt intressanta. ”

Studien är utförd av Palmer Center for Chiropractic Research i Davenport och är ifrågasatt då den hade uppenbara fel i utförandet som verkade till fördel för de som utförde studien. D.D.Palmer som centret är döpt efter är den metafysiker som fantiserade ihop kiropraktiken för hundra år sedan, jag kommer till honom senare.

2016 så svarade Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality i sin slutsats:

“A number of pharmacological and nonpharmacological noninvasive treatments for low back pain are associated with small to moderate, primarily short-term effects on pain versus placebo, sham, wait list, or no treatment. Effects on function were generally smaller than effects on pain. More research is needed to understand optimal selection of treatments, effective combinations and sequencing of treatments, effectiveness of treatments for radicular low back pain, and effectiveness on outcomes other than pain and function. “

Så åter igen ingen märkbar effekt vid funktion och den subjektiva bedömningen vid smärta efter ett besök är den samma som vid en avslappnande massage.

 

Forskningsstudie 3

Så här skrev de själva:

“ Manipulation or mobilisation for neck pain

I en systematisk litteraturstudie av Gross m.fl. Såg man att manipulationsbehandling på akut nackvärk hade en bättre smärtlindring och funktionsförbättring än placebobehandling, ingen behandling, läkemedelsbehandling, akupunktur eller massage. ”

Denna studie var tyvärr bakom en betalvägg, dock så kommer jag gå över dessa anspråk i stycket för nackvridningen,

 

Forskningsstudie 4

Så här skrev de själva:

Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder

Nu är SBUs senaste rapport om smärta i nacke och rygg publicerad. Detta delvis tack vare KFS kiropraktorer som svarat på enkäter, faktiskt den terapeutgrupp med högst svarsfrekvens! Syftet med rapporten var att utvärdera preventiva insatser för att förhindra att akut eller subakut smärta i rygg och nacke utvecklas till långvarig smärta, dvs. att följa effekten i minst tre månader. Metoderna utvärderades ur ett medicinskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv. Några entydiga svar ges inte och det är stort behov av mer forskning. Läs mer här. Även SKHS satsar på smärtforskning och kommer under de närmaste åren att studera kroniska ländryggspatienter ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Detta som ett doktorandprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, med doktorand Filip Gedin. ”

Som de själva här skriver så fanns det inga tydliga svar men den vidare forskning ihop med Karolinska Institutet fick mig att reagera, att en person som arbetar inom den evidensbaserade sjukvården skulle vilja kollaborera med kiropraktorer.

Filip Gedin är såklart inte läkare: Jag har en Bachelor i Folkhälsovetenskap och en master i Hälsoekonomi, policy och managment, från Karolinska Institutet i Solna. Efter examen har jag arbetet som forskningsassistent på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. ”

Så han jobbar redan för SKHS vilket får ”tillsammans med Karolinska Institutet” att verkligen framstå som ett försök att få legitim status via association.

 

Studier och andra publiceringar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

På den här sidan kan man dyka i ett hav av information, jag rekommenderar verkligen att man gör några sökningar där om det som intresserar.

När jag sökte på kiropraktik via denna sida så fanns det bra mycket mer än vad jag var villig att utsätta mig för, något som uppmärksammades var att de studier som kiropraktikerna själva gjorde nästan uteslutande sa att de hittade överraskande resultat. Man hittade även andra intressanta anspråk som behandlandet av ADHD, kolik hos små barn, lindring av astma, hjälpa sängvätare och allt genom att skapa magiska vägar för kroppen att läka sig själv.

 

Nackvridningar för alla åldrar

Den fallstudie som nyttjas mest, som har gjorts gällande besök hos kiropraktorn och har visat på association för stroke, har den luddigaste abstrakten hittills.

vertebral-dissection-1-480x441

”Vertebral artery” är artären som blir skadad vid nackvridning, studien gjorde inga försök att se över just den specifika typen av stroke för att hitta sambandet, istället så kollade de bara på antalet stroke patienter inom en tidsram för ett besök hos antingen läkare eller kiropraktor, det är synd att de inte köttat på med mer information gällande patienterna dock så går det att se över sambandet i en snarare tidsram.

Vertebral_artery

Ifall man kollar på de unga (under 45) och inom 24 timmar av ett besök så är det klarare fakta, den artär som är av intresse här skulle ge symtom ganska omgående även om det inledningsvis kan verka som ”de vanliga” effekterna som de listar på 1177 och deras hemsidor, så i abstrakten fanns ingen skillnad mellan att besöka läkare eller kiropraktor, kollar man istället på relevant fakta så ser man att det står 4 mot 12 för kiropraktorn.

Jag önskar innerligt att vi kommer klippa bort dessa Woo’are ifrån våran sjukvård, det dessa människor gör har ingenting med våran sjukvård och hälsa att göra, att de vid tillfällen ger den massage ryggen mår bra av kan man, som jag för tredje gången nämner, få av en en massör och ta hand om sin kropp.

Magins under

Jag ville ha med lite om hur kiropraktorer och naprapater kom till världen, de nämner dem gärna vid namn och berättar om den 100 åriga traditionen av att hjälpa mänskligheten, men, de lämnar ute så underbart mycket intressant fakta.

Daniel David Palmer (7 mars, 1845 – 20 Oktober, 1913) inledde sin karriär som en Magnet Healare, han använde magneter för att påverka blodflödet till specifika områden för att hjälpa kroppen på traven vid läkning och liknande, här får man kanske vara förlåtande då vi länge höll på med åderlåtning och diagnoser som hysteri. Av någon anledning så stötte Palmer senare på en vaktmästare som hade hörselbesvär eller var döv, han botade honom genom att manipulera hans ryggrad, här har jag svårt att inte se honom golden eye – aktigt skrika ”I am invincible!” och i denna hybris så utformade han en teori om att man kan bota 95% av alla sjukdomar genom ryggraden de andra 5% via handleder, knän och så vidare. Han startade en skola och en av hans första studenter tog det han ville och startade Naprapaternas väg i historien.

Näst intill all pseudovetenskap gör anspråk på att det är ett så omfattande preparat/teknik att det fungerar till allt, kiropraktorer är högljudda tydliga när de berättar om sina licenser och långa utbildningar, de betyder absolut ingenting, en homeopat som ”behandlar” patienter har också studerat vid deras version av Hogwarts, dessvärre så fungerar inte deras magi på oss mugglare och placebo är inget vi ska betala för.

Kiropraktorer och Naprapater har mer gemensamt med den alternativa grenen än med riktig sjukvård, att det finns en risk att få en stroke vid ett besök tycker jag räcker för att man ska skjuta dessa metoder åt sidan då de dessutom inte visar att det finns någonting positivt som väger upp det.

 

Lite intressanta länkar här nere för vidare läsning.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20562964.ab

http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2008/11/14/hall-kiropraktorn-borta-fran-nacken/

https://www.sciencebasedmedicine.org/chiropractic-and-stroke-evaluation-of-one-paper/

http://www.chiropracticstroke.com/britt.stroke.php

 

 

Mångkulturen och Religionsfrihet

Mångkulturen och Religionsfrihet

Islam – Religion – Miljöpartiet

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/erdo-an-kritiserar-sverige-for-kaplan-affaren

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan: ” Han ser det som ett exempel på hur muslimer motarbetas i olika västländer.”

Den turkiska presidenten försöker ständigt slänga bensin på den eld som flammar muslimernas exkluderande ifrån västvärlden, det är väl aningen fel att skriva det på ett sätt som legitimerar att de faktiskt inte är inkluderade.

Den västerländska kulturen med den sekulariserade grunden försöker att eftersträva ett harmoniskt samhälle, en mångkultur som blomstrar av idéer och ekonomiska möjligheter, det är en vacker idé och den är verkligen inte omöjlig, dessvärre så kräver det att vi stabilt står fast vid vad vi tycker är rätt.

Ett mångkulturellt samhälle måste baseras på respekt för att det ska kunna fungera, att det finns en jämställdhet och en rättvisa som gäller för alla, detta i samhället handlar om respekten för person. För mig innebär det att man alltid ska behandla alla lika, det är något som jag hoppas faller sig naturligt för de generationer som kommer.

Den respekten innebär inte att det finns immunitet för korkade idéer, vi får i västvärlden kritisera saker som vi anser är fel, sedan är det upp till omgivningen vad de anser och om de vill ta ställning till det som sägs. Muslimer, Kristna Jehovas vittnen, Judar, Buddister, Hinduer, Katoliker, Baptister och Pingst vänner sitter alla på en massa idéer som de gärna och mindre gärna delar med sig av, man kan inkludera dessa i ett samhälle utan att samhället ska behöva be om ursäkt för de som har ömma tår och ständigt känner sig kränkta, då jag med denna text inledde om Islam så ska jag nu också fortsätta med det.

Det är långt ifrån alla muslimer som anser vad de allra högljuddaste svamlar om, dock så ligger det även i de tystas intresse att samhället anpassar saker efter dem, Islam är en kultur och instruktionsboken är Koranen, vi ska inte be om ursäkt för att denna bok inte har influerat vårat samhälle, det är något vi ska vara mycket tacksamma för. Jag är otroligt glad att Sverige har lagstiftat emot månggifte och att gifta sig med barn. Det måste klargöras ordentligt, så ordentligt att det blir en ny paragraf.

Religionsfrihet innebär inte att all religiös verksamhet ska tillåtas, det innebär att man har rätt att tro på vad man vill utan att någon kommer förföljas på dessa grunder, vad gäller Sverige, Norge och Schweiz så har vi förbud mot de slaktmetoder som den judiska och muslimska kosten kräver, vi anser inte att det är ett värdigt sätt att slakta djur på så därför har vi lagar som reglerar dessa, http://data.riksdagen.se/dokument/GT02MJ509 här kan man läsa hur hårt man kan gå fram på frågan, detta Riksdagsförslag skrevs av Joe Frans 2005, han var då riksdagsledamot för socialdemokraterna, ” . . .utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Denna frihet kan, enligt samma konvention, inte inskränkas genom annan lagstiftning, men så är just fallet med nuvarande djurskyddslag. ”, det har de senaste veckorna vart ett otroligt blåsväder kring Miljöpartiet om att det finns andra intressen en de som partiet står för, citatet jag tog med i från Joe´s riksdagsförslag visar också detta, att på allvar hävda att den religiösa friheten skulle stå över all annan lagstiftning är en farlig väg att gå, det finns gott om exempel världen över där religiösa idéer dominerar och får härja fritt.

Det kan verka smått att prata om hur djur slaktas när det inom de allra flesta religioner begås monstruösa överträdelser gällande kvinnors rättigheter, systematisk barnmisshandel och mördandet av homosexuella och oliktänkande. Vi ska respektera människor men vi behöver inte respektera vad människor tror, inte ifall det finns motsättande värderingar, jag vill att mina värderingar och de som samhället agerar ifrån baseras på ett rationellt tänkande, att vi med klarsynt perspektiv lär oss av vår historia och att vi i nu och framåt strävar till ett jämställt, rättvist och stabilt samhälle. Att låta samhället influeras av religion är att stega tillbaka, efter andra världskriget blev mänskliga rättigheter en prioritet, samtidigt i USA pressade man på med religiös propaganda för att bekämpa den gudlösa fienden, efter verkarna som vi ser idag är förbluffande, USA som grundades med den klara skillnaden mellan stat och kyrka framstår som en kristen nation, något en majoritet av befolkningen nu tror. Ett annat sorgligt exempel är Iran som fram till 1979 ansåg att den Svenska modellen var värd att eftersträva, efter den muslimska revolutionen så har vi bannlysande av böcker, förföljelse av minoriteter och koran inspirerade lagar, civilisationens vagga. . Saudi Arabien, Turkiet och Pakistan är också otrevliga exempel på elit styrda samhällen där du gör bäst i att tänka som majoriteten, Pakistan har likt många andra religiösa länder ett råd som utgörs av religiösa tolkar (för brist på bättre förklaring), dessa ser över nya lagar så att de inte går emot Islam, skulle en galning lägga fram ett förslag om att det inte ska vara lagligt att våldta sin fru då hon inte menstruerar så går rådet in och säger -“Hädelse!” och förslaget begravs med bråkmakaren (i bästa fall jagas ur landet)

Den lilla poäng jag vill få fram är att vi kan inte bygga ett säkert samhälle på patriarkala och moraliskt vedervärdiga texter som några människor anser heliga, dessa texter behöver inte respekteras, det spelar inte någon roll om någon blir kränkt av att jag yttrar mig om dessa texter, så här till exempel:

Judendomen

Jahve beter sig Moseböckerna som en femåring som håller på att avtända efter två månader oavbrutet rökande av Meth, hans personligheter antropomorfierade skulle fylla det största mentalsjukhuset.

Kristendomen

Det nya testamentet är ett påhitt av missnöjda Judar och anti-semiter, det är en efter konstruktion för att passa profetior ifrån det gamla testamentet, dock så var det tydligen för svårt att följa en mall då resultatet blev den dynga vi kan läsa idag. Det ska också påpekas att det finns vissa författare i det nya testamentet som i förbi farten skrev att Jesus hängdes upp i ett träd.

Katolicmen

Vad ska man säga. . Att en institution som har 2,5 miljarder anhängare och ofantliga summor (som jag antar att de köpt passage genom nålens öga med) får i de allra flesta länder internt ta hand om sina anställda ifall det händer något, så som när en skola löser en konflikt (misshandel) mellan elever (3 mot 1) och inte vill blanda in polisen, att skydda präster som i åratal har knullat tusentals barn med en omplacering och en ursäkt var allt som krävdes. Utöver det så kan man kanske hoppa på Påven eller påvarnas fascination av att ge människor AIDs, det verkar vara en ganska omfattande del av påvandet, kondomer är djävulens påfund så nej nej nej, ”Vill du abortera bort din hivsmittade avkomma för att du blev våldtagen?! Nope, livet är en välsignelse! Lägg i kollekten.”

Islam

Nu kommer jag till Islam och det första man tänker är ju ”As bra religion! . . snälla döda mig inte. .” det blir lätt att man gör det i alla fall, de hade ganska nyligen en tävling i USA där offren vid Charlie Habdo skjutningen skulle hedras, tävlingen gick ut på att man skulle rita profeten Muhammed, två muslimska män attackerade och blev ner skjutna av en polisman, det var en lycklig dag, många människor har inte varit lika tursamma. Det är viktigt påpeka att det får inte bli ett hat mot alla muslimer på grund av dessa islamister, det tjänar heller ingenting till att förneka var islamisterna får sina idéer ifrån, Koranen. Förutom att det finns väldigt mycket uppmuntrande till våld och väldigt tydliga antisemitiska stycken så är det också helt enligt Koranen ok med: Gifta sig och ha sex med en flicka så fort hon uppvisar pubertet, i Muhammeds fall när hon var 6 år men han väntade tills hon var 9 år innan han hade sex med henne. Att det krävs två kvinnor för att det ska räknas som ett vittnesmål ifrån en man. I koranen står det ingenting om burka eller slöja utan bara att man ska klä sig värdigt. Döda personer som lämnar tron. Koranen är inte felfri och omvärldens rädsla att påpeka detta förargar fler en bara islamister.

Baptister

De tror att det finns demoner, djävlar och gud i fanimej allt. . .

Hinduer

Varför ska man behöva säga våldtäkt, de må betäcka kvinnan med våld men det är ju mest för att alla andra gör det. Den sjuka och förvridna syn som råder i Indien driver mig till illamående, utöver deras vidriga kvinnosyn så har de ett kast system som piskar ner personer dit de hör hemma på grund av den lott det fick vid födseln, det lägsta kastet anses varit riktiga svin i sitt förra liv vilket förståeligt ledde till masskonverteringar till buddism.

Frihet

Vi får säga vad vi vill om sjuka, konstiga och påhittade idéer, man ska inte hacka på människor och det är lätt att man blir anklagad för att göra just det när jag håller på som jag gör, japp jag hackar på religion och den goda anledningen till det är för att de ställer krav och bildar opinion som baseras på deras dogm, en dogm som de försvarar och lever efter, att släppa på det sekulariserade greppet som nu finns är att motarbeta allt det jobb som människor kämpat för århundradena tills idag, den tyranni som kyrkan höll över vad folk skulle tänk och göra, teokratier existerar omkring oss idag och är vidriga exempel på en motsats till mångkulturen.

Religion är en privat sak, en hobby och något som kanske bör hållas där, en ärlig dialog där människor stärker sina argument med att ”Allah” vill si och ”Jahve” vill så kan inte tas på allvar, om religionsfriheten skulle fungera så som Joe och dessa människor anser så kan jag avsluta med ett försök. .

Jag har en telepatisk kontakt med en gudomlig varelse som bor i stormens öga på Jupiter, han har gett mig bud att jag inte får betala skatt, detta är en dödssynd. Nu får vi se om jag blir kränkt av staten eller om vi har religionsfrihet. .

 

 

Fem groteskt stora religioner

Fem groteskt stora religioner

Linjära och svansjagande  

De linjära religionerna är Judendomen, Kristendomen och Islam, de cirkulära är Hinduismen och Buddhismen.

Att man säger att en religion är cirkulär är för att deras tro är cyklisk, livet fungerar som ett kretslopp. Vi födds, lever och dör sedan börjar det om. De tror också på att världen är evig, att världsanden eller urväsendet är evigt.

De linjära religionerna anser att det finns en början och ett slut, även fast deras gudaväsen är eviga. De har alla speciella slut i åtanke, den mest färgstarka tycker jag ändå är kristendomen, Johannes uppenbarelse är en text som tolkats med jämna mellanrum, de har alla ansett att de goda kristna kommer att få komma till himlen innan de bedrövliga åren som kommer drabba syndarna som är kvar på jorden. Judarna räknar med att bli uppväckta från de döda när deras slut kommer, Islam har Yawm al-Qīyāmah som också är en sida av slutet.

Dessa religioner har flera gånger haft grupper som anser att dessa tider är komna just under deras tid på jorden, än så länge kan vi alla fall med säkerhet säga att de lyckligtvis haft fel.

I de monoteistiska religionerna, åtminstone i Kristendom och Islam kan det lätt bli att personer inom dessa grupper längtar till döden, att det finns en bättre plats en den som vi är fast i nu, i det här skedet kan man dra med Judendomen också, de tre religionerna har alla domedagsprofetior som är önskvärda enligt de troende, Judarna att Messias ska komma vilket han kommer göra ifall de kan återupprätta den plats de höll för 2000 år sedan, Israel, alla icke Judar ska bort från det heliga landet och Templet ska återigen byggas, de kristna som istället anser att Jesus var Messias väntar på att han ska komma tillbaka, att kristna och judar haft ett religiöst gemensamt intresse i Israel/Palestina konflikten har haft med religiös övertygelse att göra.

Radikala Sunni muslimer då de liksom de andra monoteisterna anser att de har den enda gudens fulla stöd och agerar efter deras övertygelse, något som summerar radikal övertro kom ifrån den radikala gruppen Hamas för ett antal år sedan: –”We love death like our enemies love life”, vilket är ett skrämmande ställningstagande, det på grund utav stycken som dessa:

O you who believe! What is the matter with you, that when you are asked to march forth in the Cause of Allah (i.e. Jihad) you cling heavily to the earth? Are you pleased with the life of this world rather than the Hereafter? But little is the enjoyment of the life of this world as compared with the Hereafter.” – Koranen 9:38

“Jihad (holy fighting in Allah’s Cause) is ordained for you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike a thing which is good for you and that you like a thing which is bad for you. Allah knows but you do not know.” Koranen 2:216.

Mono- Poly- Anti-teism  

Jag börjar med den polyteistiska religionen Hinduism och reducerar antalet gudar allt eftersom, i Hinduismen har de ett stort antal gudar men de viktigaste är Brahman, Vishnu och Shiva, Brahman är urguden som är upphovet till allt, att han är det kan också innebära att alla andra gudar är det också eller rent av att de är delar av honom själv, vedertaget säger vi i alla fall att Vishnu är den som upprätthåller världen och för den vidare, när de nått slutet så kommer Shiva in då hon är den rivande eller förstörande guden. Hinduer lägger inte så otroligt mycket tid till sina gudar ifall de inte valt att viga sina liv åt dem, tron på att världen fungerar på det sätt som den gör enligt Hinduismen fungerar på samma sätt som allmän kunskap, det är bara så det är, den inställningen är väldigt udda om man jämför det med de missionerande religionerna kristendom och Islam.

Judendomen präglas av att det är en väldigt hård men kärleksfull gud, Gud har valt ut dem och med det kommer ett ansvar emot Gud. Det finns väldigt många regler och förbud som skall följas, deras förbund med gud görs av tacksamhet för allt som han har gjort för dem genom tiderna men också av att de har missköt sig och blivit bestraffade. Tanachen som består av Moseböckerna och de andra delar som senare kom att uppgöra gamla testamentet visar en gud som nyttjar ett brett känslospektra, gud visar avsky, hat, kärlek, avund och samtidigt en känsla av kylighet mot sin övriga skapelse och de människor som inte är utvalda.

Kristna, även om de erkänner det gamla testamentet så tillber de en helt annan gud, man kan lättsamt skämta att han förmildrade sig något efter att ha fått sin son. Gud är nu den förlåtande guden som för alla sina skapelser sände sin ende son för att dö på korset och med det ta med sig allas synder, allt de behöver göra nu är att erkänna Jesus dåd och tro på honom så är vi kristna. Att predika och sprida Jesus ord är en stor del av att vara kristen. De har en väldigt speciell syn på gudom också genom treenigheten, Fadern, Sonen och den Heliga anden, de är en och samma men i olika form men ändå inte på ett svår-förklarligt sätt. Paralleller mellan vad Jesus undervisade och det Buddha lärde ut har gett upphov till spekulationer om att Jesus kan ha studerat Buddhism, det finns inga historiska bevis för detta men likheter finns.

Inom Islam, som är den yngsta av de tre stora monoteistiska religionerna, har vi igen likt judendomen en gud som kräver mycket av sina anhängare, hängivenheten är något som belönas stort och det upprepas ofta i Koranen, något som också ofta upprepas är att gud, den enda guden, Allah, är förlåtande och rättvis. Allah är väldigt hård på många sätt men så länge som man följer Koranen och de fem pelarna så är man en god muslim. Muslimer har väldigt grova skillnader mellan sina tolkningar och vad Allah vill med det ”det sista” ordet, Koranen är den oförändrade visdomen som gud genom ärkeängeln Gabriel tvingade in i Muhammads sinne, att Koranen har den statusen gör den till en förlängning av Gud och på så sätt helig också till skillnad ifrån andra religiösa texter. Man brukar kalla Islam, inom Islam då, för den sista lösningen, man syftar då till att allt finns med i Koranen, hur man ska leva med allt ifrån lagar till vardags livsföring.

Inom i Buddismen har man ingen guda dyrkan på det traditionella sättet heller utan snarare en form av panteism som den i Hinduismen, att allt i vårt universum tillsammans förenas i en enda livskraft eller urande, att vi genom meditation, reflektion och dedikerad hängivelse till sig själv och den plats du besitter, att nå nirvana är målet att sträva efter, det innebär att du får kontakt med alla dina tidigare liv och du når ett upplyst tillstånd.

Ateism är ingen ställningstagande, det är att inte göra ett ställningstagande alls. Att tillhöra en religion innebär att du har tro och att du har en bild av hur världen fungerar. Ordet ateist kan verka antyda att man oavsett antingen är teist eller ateist, jag som inte tillhör någon religion eller finner någon av dem tilltalande i sin helhet anser snarare att jag bara inte är någonting förutom den människa jag föddes till, oreligiös. Religion för mig kräver att jag måste tro på saker som jag aldrig skulle kunna vara säker på för att det saknas sätt att ta reda på det, med det jag vet kan jag inte förena med någon av dessa världsbilder. Det blir mycket vad jag tycker, det är också en bit i det som anses vara ateistiskt, egna tankesätt och egna anledningar till dem, jag kan inte tala för andra. Min syn på gud blir dock en ganska vedertagen, det finns ingen anledning för mig att tro antingen eller, han är inte nödvändig för mitt moraliska tankesätt, min dagliga livsföring eller min förmåga att älska mina nära, kära och min nästa, därför står jag fast vid mitt synsätt som kräver minst antaganden.

Bröder, systrar och oönskade kusiner   

Abraham band ett förbund med gud och han lovades otaliga ättlingar, Abraham och hans son Isak räknas som stamfader till Judendomen och Kristendomen, en annan son som Abraham fick hette Ismael som blev stamfader åt det Islamistiska folket. De har alla gemensamt att de drar sin ”begynnelse” från Abraham. Berättelsen om när Abraham ska offra sin son Isak efter en befallning ifrån gud handlar istället om Ismael i den muslimska tron, Judarna har historiskt brukat människor som offer, att det här stycket finns med i Tanachen skulle kunna vara ett klart tecken på att den seden skulle brytas, dessvärre tolkas det oftast som ett tecken på guds godhet, att befalla en grymhet för att senare ändra sig är dock bara grymt.

De har mycket gemensamt men de är helt skilda religioner av flera anledningar. För att kunna belysa dessa religioner så gör man bäst i att fokusera på det som skiljer dem åt, Judarna som egentligen är en väldigt särskild grupp, de är guds utvalda folk, de försöker inte sprida sin religion eller vill att människor ska konvertera just av den anledningen.

Den judiska rebellen Jesus var en av alla de som ansåg att Judendomen behövde förändring, han var förmodligen inte först med att hävda att han var den som uppfyllde den judiska profetian om en Messias,  han var i alla fall den som lyckades bryta loss en bit av judendomen och lade grunden för kristendomen, Jesus nollställde det hela men behöll gud kan man säga.

Muhammed, som kom 500 år efter att stora delar av det som fick komma in i nya testamentet utformats, uppskattade det Jesus gjort men trodde inte på att han var guds son utan bara en viktig profet. Muhammed tog istället hans plats och utlyste sig själv som den siste profeten, Muhammed hade ingenting gudomligt i sig men han är otroligt högt aktad av världens muslimer, skriver man en bok till hyllning av sig själv och refererar eventuella tvivel uppåt så blir det lätt så.

Feminism? Opportunisternas försvar.     

Ett citat ifrån Islam: ” Allahs sändebud sade en gång till en grupp kvinnor: ‘Jag har inte sett några, som är mer bristfälliga än ni i intelligens och religion. En försiktig, känslig man skulle kunna ledas på avvägar genom någon av er’. Kvinnorna frågade: ‘O, Allahs sändebud, vad är bristfälligt i vår intelligens och religion?’ Han sade: ‘Är det inte att vittnesbördet från två kvinnor är likställt med vittnesbördet från en man?’ De svarande jakande. Han sade: ‘Är detta det bristfälliga i er intelligens’… ‘Är det inte sant, att en kvinna varken kan be eller fasta under sina menstruationer?’ Kvinnorna svarande jakande. Han sade: ‘Detta är det bristfälliga i er religion.’” – Ibid, 1 Hadith nr 301, vol.3, Hadith nr 826, i Sahih Bukhari ’s översättning till engelska.

Över lag så verkar religioner vara skapade av män och att det senare har upprätthållits ett patriarkat av män. Inom Judendomen och Islam så finns det viss handledning över kvinornas roller i samhället, som samhället var då dessa religioner skapades, så är rollerna fördelade så att det passar ihop med att kvinna föder barnen och lider utav mens, kvinnor är främst respekterade först när hon har vuxna barn och då för att mödrar ska respekteras av deras barn.

Kristendomen har mycket bra passager i det Nya Testamentet som verkar vilja göra ett brott i rollen som kvinnan fått tilldelad, Jesus går flera gånger emot normen och talar med kvinnor och till och med undervisade dem. Dessvärre så var det inte Jesus som senare utformade hur kyrkan skulle arbeta så patriarkatet har även skuggat denna religion. Kristendomen om man kollar till vad Jesus undervisade är den enda religion som är förenlig med feminism, Buddhism som inte är en religion är också kapabel till feminism, men, de skulle förmodligen resonera att det bara leder till världliga känslor av ilska och sätta sig i tystnad igen.

Hinduer behandlar de kvinnliga gudarna med den propra respekt som saknas i den kultur som yttrar sig, kvinnan verkar ha en viktig roll för att gudarna ska kunna utföra det som de är ämnade för, kvinnas roll i samhället blir också här tillbaka draget och i skuggan av mannen. Alla dessa religioner har gett upphov till kvinnoförtryck.

Inom Buddismen så finns det en enkel regel för kvinnor som finns med i alla av dessa religioner, lyd din man. Kvinnans roll i buddismen likt de flesta av dessa religioner har varierat beroende på hur samhället sett ut. Om man bara ser till det liv som Buddha levde så var det en befrielse för kvinnor att börja leva efter Buddhismens livssyn, kvinnans roll i det hinduiska sammhället var väldigt underordnat och för att inte tala om de oberörbara, läran att genom invänd reflektion och meditation gjorde ingen skillnad mellan några människor.

Man har aldrig räknat kvinnor som likar till männen genom tiderna, enligt islam så är de andligt lika men det är ingenting som märks av i våran fysiska verklighet generellt, kvinnor i maktposition har ansett anstötligt och absurt då gud och all makt tydligen bara kan kanaliseras genom männen.

Det har också skett mycket de senaste hundra åren som har lyft fram kvinnor på ett sätt som är så självklart men ändå varit så långt borta, att kvinnor själva pekat på orättvisor utan att tystats ner eller ännu värre, inom religionerna har vi sett progressiva utvecklingar som varit mer eller mindre framgångsrika. Religionerna finns under luppen i vårat samhälle idag, oavsett vad deras religion säger åt dem att göra så ska de först och främst svara inför det samhället som de befinner sig i, den självklara medvetenheten om jämställdhet och basala mänskligarättigheter får människor att reagera oavsett vart på jorden de befinner sig.

Feminister och humanister inom dessa religiösa grupperingar representerar inte majoriteten, tack vare dagens teknologi och internet kan de åtminstone kommunicera och förhoppningsvis göra de förändringar i det som de känner går emot mänskliga värderingar.

Döden väver dem samman.        

Jag vill börja med att kommentera en parallell som verkar uppenbara sig när man jämför Judendomen med Islam, egentligen kommer seden ifrån Judendomen såklart men jag tror att Islam senare tryckte på det igen av samma anledning, förr hade vi ingen visdom gällande mikrobiologi eller bakteriernas liv på jorden, däremot så kunde vi se att vissa saker hade viss effekt i ett makroperspektiv. När en människa eller ett djur dör så börjar kroppen genast att förruttnas, under denna process så frigörs det både vätskor och gaser som har en skadlig effekt på människor, att de observerat detta och utformat sina texter därefter, för att minimera risken för att människor i sorg skulle utsätta sig för denna fara verkar vara troligt. Det kan också vara så att de skulle undvika griskött av en liknande anledning, griskött är väldigt fett och blir lätt skämt om det hanteras fel, hade vi haft kylskåp och frys på den tiden hade vi förmodligen sett en helt annan uppsättning matregler, det är helt enkelt lättare att uppmana folk att Gud förbjuder det.

Det alla religioner har gemensamt är att när en person ligger inför döden så ska man hjälpa till i övergången. Själva seden varierar så klart mycket från religion till religion men essensen i det är att man ska lugna personen och på ett sätt få denne att acceptera sitt öde. I Islam, Judendom och Kristendom så sitter man vid personen och ber, tillsammans eller för personen som kommer att dö, det lite speciella med Kristendomen är att man kan hjälpa en person som inte levt ett kristet liv att acceptera Jesus under sina sista timmar för att ”rädda” själen, I Islam är det rekommenderat av Muhammed att man reciterar trosbekännelsen eller den delen som i slutet är viktig för att komma till paradiset, ”Laa ilaaha illal Laah”, ”Det finns ingen Gud förutom Allah”. I Hinduismen och Buddismen är det mer ett lycka till där man samtalar eller går igenom allt gott som personen ifråga har utfört.

Jag tar varje religion för sig självt och inleder med citat som jag tycker verkar relevanta till de seder som utförs i samband med begravningarna, efter kommer jag göra en jämnförelse som involverar dem alla.

Muslimernas Islam

¤   ”Gardens of Adn (Eden) they will enter; therein they will be ornamented with bracelets of gold and with pearls, and their garment therein is silk.” Koranen – 35:33.

¤   “Surely Allah will cause the ones who have believed and done deeds of righteousness to enter Gardens from beneath which Rivers run; therein they will be ornamented with bracelets of gold, and with pearls, and their garment therein will be of silk;” Koranen – 22:23.

¤   “Then Allah sent a crow searching in the ground to show him how to hide the disgrace of his brother. He said, “O woe to me! Have I failed to be like this crow and hide the body of my brother?” And he became of the regretful.” Koranen – 5:31

¤   “Be [denna bön]: “Herre! Låt mig stiga ned i min grav som en sann och uppriktig troende och låt mig stiga ut ur den som en sann och uppriktig troende, och ge mig av Din egen styrka kraft att segra!” Koranen – 17:80

¤   “They should also cover the dead. The prophet Muhammad (S.A.W.) upon his death was wrapped with a piece of striped cloth.” [Reported by Imaams Bukhaari and Muslim] According to all scholars, it is permissible to kiss the dead and to cry for him, because the prophet Muhammad (S.A.W.) kissed Othmaan Bin Madh’oon after he died and cried for him until the tears wet his two cheeks.” [Reported by Imaams At-Tirmdhi and Ibn Maajah” – Mohamed Baianonie.

När personen gått bort finns en bön som ska sägas högt över kroppen, ”Vi tillhör Allah och till Allah ska vi återvända” – surat Al-Baqarah, Vers 156 och157, personen ska begravas så fort som möjligt.

”The messenger of Allah went to see Abu-Salamah after he died; he found his eyes open, so the prophet Muhammad (S.A.W.) closed them and said: “When the soul is retrieved, the sight follows it.” – Imaam Muslim.

“It is forbidden to wail: Wailing means to yell or cry out loudly. Um-‘Aatiyah (R.A.) said: “We took an oath before the messenger of Allah not to wail.”” – Imaams, Bukhaari and Muslim

Mycket utav de seder som finns I Islam kommer ifrån ”Hadith”-en som är nedtecknade händelser i Muhammeds liv där han levar som Koranen lär, också mycket yttranden ifrån Muhammed som läggs stor vikt vid.

Man fortsätter med att riten ”Ghusl” där man tvättar hela kroppen på den avlidne som dött av naturliga orsaker. Inom Islam används denna ritual väldigt ofta så som efter sexuellt umgänge eller efter orgasm, efter kvinnans mensperiod och efter att kvinnan fött barn. Denna ritual är också rekommenderad att användas innan fredagsbönen men det vanliga är den partiala tvättningen ”Wudu”.

En man ska tvätta en avliden man och kvinnor ska tvätta kvinnor, det finns undantag då man som en familjemedlem kan tvätta kroppen och då spelar detta inte någon roll, det är mycket viktigt att man lindar in händerna i tyg för det anses väldigt förbjudet att huden på något sätt nuddar vid könsorganet på den avlidne.

Den döde ska lindas in i en vit filt och begravas så fort som möjligt, kroppen ska placeras i marken så att den ligger på sin högra sida och ansiktet vänt emot Mecka.

Det ska helst vara en hel stor filt men det är rekommenderat att det ska användas tre filtar till männen och 5 filtar till kvinnor, inte mer, balsamering och kremering är förbjudet.

Kistan måste bäras till den plats där personen ska begravas, man får inte transportera den på något annat sätt.

Man får inte sitta ned förrän kistan ligger i marken.

Graven måste vara tillräckligt djup för att täcka hela kroppen och att djur inte ska kunna komma åt den, det finns två typer av gravar, Lahd och Shiqq, Shiqq är en vanlig rektangulär grav där man måste lägga behandlat trä över kroppen för att det inte ska komma jord på den, Lahd är de gravar som de föredrar att använda och det innebär att man gräver en konkav formad bit i gravens vägg där man lägger kroppen.

Imamen som leder begravningen skall när det är en man stå vid sidan om den avlidnes huvud, är det en kvinna ska han stå bredvid midjan, han leder de som närvarar i bön, bönen ”Janaazah” (begravningsbönen) används för att be om förlåtelse av Allah för den avlidne och de som närvarar ska stå i tre led framför Imamen och den avlidne. Allah förlåter automatiskt den begravde ifall de som tillsammans ber är hundra stycken, det finns också med att om det är 40 som ber för den avlidne är det viktigt att det bara är sådana som tror helhjärtat på Allah för att det ska fungera.

Begravningen får inte ske när som helst på dygnet, de förbjudna tiderna är när solen börjar visa sig tills den kommit upp över horisonten, andra tiden är när solen står som högst på himlen så innan och efter middag, sista tiden är när solen börjar gå ner tills den igen försvunnit under horisonten.

Man får tillåtelse att sörja personen i tre dagar innan man skall återgå till ett normalt liv, kvinnor har en ”Uddeh-period” som innebär att hon inte får gifta om sig inom en 4,5 månaders tid, detta ifall hon skulle visa sig vara gravid och att den avlidne är pappa, ifall hon är höggravid vid bortgången får hon gifta sig direkt efter förlossning då det inte finns tvivel.

När personen sen är begravd så ska inte graven markeras på något märkbart sätt, det ska inte byggas monument eller moskéer på graven och man får inte vila eller gå på den. Koranen som är väldigt handels-inspirerad har också med regler för hur man ska göra med eventuella skulder som den avlidne hade, först ska det som personen själv hade gå till att betala skulder sedan får andra gå in ifall det inte täcker upp, en själ får aldrig ro förrän dennes skulder är betalda.

Kristnas Kristendom

¤   ”Jakob reste en minnessten vid hennes grav, och den står där än i dag.” – Första Moseboken 35:20.

¤   ”När han närmade sig staden, mötte de ett begravningsfölje. Pojken som dött var ende sonen till en änka, och många sörjande från staden gjorde henne sällskap.” – Lukas 7:12.

¤   ”Denna kvinna har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp med olja inför min begravning.” – Markus 14:8.

I kristendomen finns det inga förbud mot att balsameras eller kremeras, det finns heller ingen speciell regel om att det bara får gå en viss tid innan begravningen sker. Inom Kristendomen finns det många olika sätt att utföra sina riter, för att begränsa mitt område något så kommer jag koncentrera mig på den Svenska Kyrkans och hur de utför begravningsriter.

När en person har gått bort så kommer kroppen att hämtas av en begravningsbyrå, de har hand om kroppen tills dess att begravningsarrangemangen är klara, det kristna i begravningen kommer först i kyrkan. Tidigare så hölls hela ceremonin vid graven men det har blivit vedertaget och det absolut vanligaste att man har en del i kyrkan ihop med kistan och att man sedan tar den till graven och avslutar där.

I kyrkan så samlas vänner och familj till den avlidne och prästen inleder med: ” Vi är samlade för att ta avsked av – – och för att överlämna honom/henne i Guds händer.”

Mycket utav begravningen och det som sker i kyrkan har blivit mer fritt i sin utformning, innehåll och till och med musiken, dock finns det en del som i regel är med så som vissa böner. När prästen sagt en bön så följer församlingen med ett gemensamt ”Amen”.

Griftetalet är en del i begravningen som någon anhörig till personen som avlidit kan hålla, det kan också vara prästen som tar den biten också, där talas det om personen men också till de sörjande.

Man ber sedan böner och sjunger psalmer om himmelriket, Jesus och Gud. ”Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.”

Vid graven ”överlåter” prästen den avlidne till Gud, han kastar ner jord på kistan och säger: ” Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.” eller någon variant av det. ” Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. (I dödens stund, på den yttersta dagen hjälp oss, milde Herre Gud.)”

Sedan läser prästen ifrån Bibeln, vilka texter som han läser finns det stor valmöjlighet i, sedan följer en gemensam bön, Herrens bön: ” Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.”

Efter att de sörjande har tagit avsked vid graven så säger prästen en sista avslutningsbön: ” Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom.”

Eftersom att det finns så väldigt mycket frihet i hur begravningarna idag går till så kan det skilja en del ifrån begravning till begravning, man kan som för ha hela cermonin vid graven eller så kan man bara gå ditt för avskedsbönen.

I Katolicmen så finns det ”den sista smörjelsen” som refereras i stycket taget ifrån Markusevangeliet, egentligen så brukar man säga att smörjningen kommer ifrån Jakobs brevet som många andra av riterna i Katolicmen och Ortodoxa kyrkan, men jag anser att det bättre att nyttja Markus och ”Den syndiga kvinnan” i Lukas, smörjelsen görs utav manliga präster och har varit så under hela kyrkans tid, i dessa stycken så är det kvinnor som utför det som senare blev en rit. Smörjelsen är ett sätt till förlåtelse och rening i sjukdom eller slutet av livet, det är inte ovanligt med präster i fängelser med dödsdömda fångar eller på sjukhus.

Judarnas Judendom

¤   ”Om en man har begått ett brott som medför dödsstraff och hans döda kropp har hängts upp, måste den tas ner före natten. Du måste begrava honom samma dag, för den som hänger på trä är förbannad av Gud. Orena inte det land som Herren, din Gud, har gett dig.” – Femte Moseboken 21:22-23.

¤   ”Tillsammans lindade de in Jesu kropp i en lång linneduk, som var indränkt med den välluktande oljan. Det var vanligt att göra så vid judiska begravningar.” – Johannes 19:40 (Jag ser det stycket som en historisk vittnesbörd)

¤   ”Om någon ute på ett fält rör vid någon som har dött i strid eller på annat sätt, eller rör vid ett människoben eller en grav, är han oren i sju dagar.” – Fjärde Moseboken 19:16.

¤   ”Även om en man har hundra söner och lika många döttrar och får leva tills han blir riktigt gammal, men ändå inte fått ut något av livet och inte ens har pengar till en hederlig begravning, då hade det varit bättre att han aldrig blivit född. För ett dödfött barn som med detsamma överlämnas åt mörkret utan att ha fått något namn har det bättre än han.” – Predikaren 6:3-4.

¤   ”Det är bättre att ägna sin tid åt begravningar än åt fester, för man kommer en gång att dö, och det är bra att tänka på det medan det ännu är tid.” – Predikaren 7:3.

Judarna har fått dela med sig av sin Tanach till både kristna och muslimer så alla influenser kommer härifrån, det jag finner fascinerande med judar är deras intresse för filosofi och paradoxer, som tyvärr kontras med ett självömkande martyrskap men även det har gett färg till de litterära verken som format vår värld.

I Predikaren har vi Kung Salomo som var son till David, han skriver väldigt nedstämda och melankoliska texter som lyfter fram livet som ytterst meningslöst många gånger, dock, gillar jag den kontrast som blir till det Nya Testamentet. I bergspredikan så berättar Jesus att det är lättare att få en kamel genom ett nålsöga en för en rik man att komma in i himlen, i Predikaren kan man tolka att man bör sträva efter den trygghet som rikedomar ger, men, som med alla andra texter med judiska författare så finns det berättelser åt andra hållet med.

När en judisk person har gått bort så lämnar man inte kroppen ensam, kroppen ska respekteras, symboliskt kan man öppna ett fönster för att hjälpa den avlidnes själ att lämna kroppen. Man ska börja med att kontakta en Rabbi, gärna en som har anknytning till den avlidne.

Personen ska begravas inom 24 timmar, det finns undantag då det kan vara svårt att samla de sörjande på den tiden eller om det infaller så att det krockar med någon av traditionerna som sabbaten eller högtiderna. Att välja gravplats är en viktig del i den judiska tron för vissa av dem, det finns med i Första Moseboken när Abraham köper en åker och en grotta för att begrava sin fru Sara, grottan i Makpela blir till Abrahams familjegrav. Det är inte ovanligt att vissa begravs över jord i så kallade mausoleum.

I Tanach;en finns det väldigt många referenser som ger en intrycket av att begravningen eller jordfästningen är en mycket viktig del, även om det i klarspråk inte läggs fram så väl så ser man det åt det andra hållet, mycket syndiga personer eller rent av onda personer får gärna skändas, inte fysiskt men att låta deras kroppar gödsla jorden efter deras död, eller låta djuren äta av dem.

En judisk begravning är ganska kort på ungefär tjugo minuter, som i kristendomen så kan hela ceremonin hållas vid gravplatsen eller så börjar man i Synagogan. Man har med psalmer, böner och ett tal om personen.

En psalm av David som används vid begravningar: ”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.”

Den avlidne ska lindas i en vit linneduk och läggas i en enkel kista som bara ska bestå av organiskt material som bryts ned.

Efter begravningen börjar första sorgeperioden som heter ”Shiva”, den varar i sju dagar man ska vara hemma, under den här perioden så kommer vänner och nära människor för att stötta de närmast sörjande. Efter den tiden kommer Shloshim som är den andra sorgeperioden, den varar i trettio dagar efter begravningen och de 23 dagarna är till för att återta livet efter förlusten, under den här tiden så ska man fortfarande ta det varsamt men vardagligt. Efter ett år så infinner sig Yahrzeit som är årsdagen för den avlidnes begravning, kvällen innan tänder man ett 24 timmars ljus och sen har man en minnesstund eller liknande på dagen, det är inte helt ovanligt att man väntar enda tills den här tiden med att sätta dit en gravsten även om det också förekommer att man gör det mellan den andra sorgeperioden och Yahrzeit.

Judarna har också förbud mot att skrika i sin sorg, det är bättre att hålla det på en sansad nivå, man ska inte besöka graven för ofta utan det är bättre att göra det som på årsdagen, en judisk sed är att man lämnar småstenar för att hedra den bortgångne.

Hinduernas Hinduism

¤   ”Beständigt uti Yogas harmoni. Se, dessa stora själar hinna Mig, och födas icke mer till smärtans ort och till förgängelsen; — de nå fullkomning. Ja, alla världar, även Brahmas värld, Arjuna, ha begynnelse och ände, men den som går till Mig, o Kuntis son, han födes icke mera. — De som känna den Brahmas dag, som varar tusen åldrar och Brahmas natt, som eger samma längd,” – Bhagavad-Gita, vers 63 – 14,15,16.

¤   ”Du sörjer dem, som icke böra sörjas, och söker smycka ut ett fåvitskt tal med ord av lånad visdom. — Vise män begråta varken livet eller döden. Den stund har aldrig funnits, då ej Jag och du och dessa mänskofurstar levde, ej heller skall den stunden nånsin slå. Då själen, kroppens furste, genomgått dess barndom, ungdom, mandom och förfall, då drar han hädan i en annan kropp; den vise känner icke sorg däröver. O son av Kunti! stoftets närhet bringar så köld som hetta, fröjd såväl som kval; — bär deras växling lugnt, o Bharata! Du furste ibland män, — odödligheten är blott för den, som ej av dessa plågas, som bär med jämnmod både fröjd och kval och är ståndaktig. — Vad fåfängligt är, det har ej något väsen i sig självt; det verkliga hör aldrig upp att vara.” – Bhagavad-Gita, Vers 14 – 10 till 15.

Hinduismen innehåller mycket symbolik som är nära anknuten till gudarna, vidskeplighet är något man verkligen kopplar ihop med Hinduismen då mycket baseras på färger och vad de representerar, astrologi och vad vi kan läsa i stjärnorna.

Till skillnad ifrån de monoteistiska religionerna så är inte döden lika dramatisk här, det är ett avsked med ett på återseende, även fast man också här sörjer bortgången av närstående så finns det fortfarande känslan av tänket, ”han/hon var aldrig här”, egentligen, deras kroppar var kärl för en livskraft som nu återvänder eller blir ett med Brahman igen.

När en person dör så ska kroppen kremeras (Antyesti) på bål i närheten av vatten så fort som möjligt, om en man dör så ska den äldsta sonen tända brasan, om en kvinna dör ska hennes yngsta son starta elden.

Ifall de är icke existerande så blir det någon annan anhörig. Innan så ska kroppen tvättas eller renas med vatten och det ser man helst att familjen gör själva men det går också att ändra, detta ska göras medans man mantrar.

Krematorierna är oftast stora stenhällar som ligger intill något vatten, man bygger upp bålen med trä som fraktats till krematoriet och eldarna brinner nästan hela tiden, brasan man hämtar elden ifrån är på vissa platser heliga och det sägs att den elden hållits vid liv under tusentals år.

Det vanligaste är att kroppen omsveps av vita filtar men det förekommer at kroppen lindas in i gula också, om en gift kvinna dör innan sin man ska hon lindas in i röda filtar, det gula representerar visdom och det röda rening, det röda representerar också elden som fungerar som rening, när kroppen är lindad så lägger man på purifierat smör ifrån kossor, kornas malda ben används också för att kastas in i elden, det heliga i kon hjälper den avlidne till fortsättningen. Elden hjälper själen att lämna kroppen. Anhöriga ska klippa eller raka av sig håret.

När bålen brunnit ner så samlar man ihop askan och sprider den i vattnet.

Seden att bränna kommer med största sannolikhet ifrån att det var viktigt att snabbt bli av med kroppen som annars kunde göra stor skada på många människor, så som jag beskrev Judarnas och Muslimernas skyndsamhet.

Mycket utav det som utförs i det Hinduiska samhället är traditioner som ingen vet när de först inleddes eller vart de kommer ifrån, en hel del kan man så klart hitta i Bhagavad-Gita, eller åtminstone vad de refererar till. Det speciella med Hinduismen är att det finns så otroligt många små sekter och olika sätt att göra saker fast att det ändå knyts samman i grova drag, det jag fann svårt ju mer man lästa om Indiens historia och hur saker utvecklats var att det är svårt att se det grova, det blir så otroligt många nyanser och det är verkligen en helt annan värld en det vi är vana vid i våran del av världen.

Buddisternas Buddism

¤   ”Even death is not to be feared by one who has lived wisely.”- Buddha

¤     “All must depart — all beings that have life Must shed their compound forms. Yea, even one, A Master such as he, a peerless being, Powerful in wisdom, the Enlightened One, has passed away.” – Mahaparinibbana Sutta Last Days of the BuddhaTranslated from the Pali by Sister Vajira & Francis Story

Att följa den Buddhistiska läran är att studera Siddhārtha Gautama liv och handlingar, de traditioner och riter som efterkom honom baseras på saker som han gjorde, sade eller fri tolkning utifrån båda dessa. Buddha själv ansåg att man inte skulle göra saker bara baserat på tro, man skulle vara kritisk och känna efter om det fanns en konflikt inom sig själv.

När Buddha efter en skämd måltid dog så placerades han med huvudet mot norr och ansiktet riktat mot väster, han kremerades, den seden är fortfarande använd.

När en buddhist dör så hjälper munkarna de närstående och den döde genom hymner som t.ex. ”Even the gorgeous royal chariots wear out; and indeed this body too wears out. But the teaching of goodness does not age; and so Goodness makes that known to the good ones.”

Inom Buddhismen finns det många varianter av de olika riterna, det skiljer sig en hel del ifrån land till land. Döden är oundviklig och när en person dör så blir det en påminnelse till de som finns omkring, som närstående så gör man det man kan för att öka den energi som den avlidne har med sig då han/hon ska inleda sitt nästkommande liv, man tvättar kroppen med vatten och erbjuder munkarna gåvor och mat för ändamålet, dessa seder kommer ifrån Buddhas liv då han ofta pratade om generositet och givmildhet.

Sedan ska kroppen kremeras, det är den vanligaste seden i alla fall, de tibetanska buddisterna anser att vårt medvetande finns kvar i kroppen i upp till fyra dagar, att man under den tiden ska hjälpa kroppen att släppa taget.

Enligt Buddha så finns det ingenting att frukta med döden, då du i essensen inte längre ser döden eller någonting annat som avskilt från allt det andra, detta är att uppnå nirvana och cykeln sluts.

Tolkning av budskap, den starka vagheten.     

Både inom Judendom och Islam så finns det tillräckligt mycket information i deras texter för att bygga en nation, det är egentligen en väldigt enkel slutledning som krävs för att man ska komma fram till det då det verkligen är önskvärt av de som skapat texterna.

Både Tanachen och Koranen innehåller många stycken som handlar om att de inte ska beblanda sig med de andra, de ska inte låta de icke troende hindra dem eller locka bort dem från den rättfärdiga vägen, Judarna i deras guda sponsrade korståg utförde monstruösa handlingar emot det folk som då befann sig i det land som Gud att hade lovat till Israeliterna, det står i texterna att det to 7 månader att samla ihop alla kroppar för att göra landet rent, de kunde elda vapnen som bränsle i 7 år.

Någonting som jag har förståelse för men ändå blir irriterad på är hur vi diskuterar Islam i det här landet, människor med en speciell tro ska inte förföljas, de ska inte dömas för att det har en viss övertygelse, då innebär det också att de reglerna ska gälla de religiösa, deras doktriner får inte komma före landets lagar och etiska regler, i en sådan tid som vi lever i nu med många radikaliserade muslimer som utför terrorhandlingar runt om i världen så måste vi såklart se till att polariserade konflikter inte uppstår, att människor börjar misstro muslimer och till och med agera på dessa rädslor, i media så kommer många ut som säger att det inte finns en pust utav våld i Koranen som befogar det handlandet som vi ser hos radikalerna, att det är en fredlig religion. Jag har läst Koranen, det är inte den enda ”heliga” bok jag läst, men det är dock den mest våldsamma, Muhammed spred sitt budskap med svärdet, det finns över 100 enskilda stycken i Koranen som uppmanar till våld och rättfärdiga mord, att man inte vill säga det är som sagt för att människor inte ska reagera som några redan gör mot muslimer, det jag tycker blir fel är att genom att förneka att dessa uppmaningar finns i Koranen förhindrar man att Islam går i genom den reformation som Kristendom och Judendom tills idag har gjort, Judarna är uppmanade att stena sina fruar om de är påkomna med att vara otrogna – det förekommer inte för att deras religion har utvecklats ihop med den resonerade moralen som vi har i samhället.

Om du är muslim så måste du ta Koranen vid ordet då det är det oförändrade ordet ifrån Allah, att upphöja Koranen till denna status är farligt då den boken har allt som ett samhälle behöver för att fungera Islamistiskt, Sharia är den upphöjda lagen som getts till människan av Allah, om vi inte öppet kan diskutera dessa saker i samhället så kommer vi heller inte att se någon förändring gällande radikalisering heller, jag har samtalat med några muslimer om just det här problemet.

Det finns de muslimer som är progressiva och vill se att det sker förändringar i traditioner och tänk i vad det innebär att vara muslim, och det finns andra som anser att ifall man gör minsta förändring så går man emot Allah och för det är det dödsstraff, lagen att om du överger din tro eller konverterar så ska du dödas.

När man sitter på en väldigt stark känsla av religiösövertygelse så blir det att man går in i en självvald segregation som leder till friktion och misstänksamhet människor i mellan, jag önskar att vi i framtiden kommer kunna föra dialoger människa till människa utan det leder till aggressivitet eller defensivitet, att vi med sunda sinnen kan avstyra den här utveckling som visar sig runt om i världen.

Livsåskådning   

Om man ser till den Buddhistiska läran så är det inte en religion, gudarna är en del av världsalltet och enligt spekulationer så trodde man att Buddha själv hade varit en gud i ett av sina tidigare liv, om Buddha som många gånger hävdade att han inte var annorlunda på något sätt kan ha varit det så kan vem som helst. Denna syn tycker jag grundar hela synen på ett vis som gör allt världsligt till distraherande ting.

Att mycket av läran handlar om hur du ska formulera ditt sinne, hur du ska träna dig att tänka rätt, hitta dina svagheter och hitta dess motpoler (Girighet ska vändas till Generositet o.s.v.). Allt handlar om självförverkligande och att du oberoende av utomstående influenser kan nå detta genom att bara begrunda det som du redan besitter gör det till en filosofi och inte en religion.

Dock har även denna livssyn haft sina radikala terrorister.

Moral och etik

Jag vill börja med att hävda att världen har tack vare resonemangen som utvecklats med tiden blivit till en bättre plats att leva, religionernas fixerade moral har på sin höjd fått män inom dessa religioner att behandla varandra mindre barbariskt, där emot så har det inte förhindrat missöden som att dödas för att man fötts in i fel religion, att man inte har sålts som boskap mellan olika judiska familjer och till och med ärvd. Religion har historiskt sett segregerat människor på ett sätt som hållit mänskligheten tillbaka moraliskt och etiskt.

Det finns två källor som spekulerar, ”om Gud inte finns”, och det är Nietzsche och Dostojevskij, de tror båda på att den objektisk synen på moral, gott och ont skulle falla. Det är felaktigt, den moral som vi skapat genom religionerna är den som vi alla besitter, det grundläggande i moralisk lära är att utgå ifrån dig själv, inte dina begär utan snarare dina farhågor och att inte dessa heller ska drabba någon annan.

Att det skulle krävas en objektisk moral för att leva moraliska liv är i grundet ett religiöst cirkelargument som saknar värde både som försvar och substans till diskussionen.

Under antikens Grekland spekulerades det kring djurens utveckling även om det saknades arbete på området, de gjorde observationer gällande likheter mellan djur och så vidare, efter att Darwin publicerade sin ”Origin of species” som sagt inte var en ny ide bara det att han förklarade processen bakom det, den evolutionära teorin som sagts sakna moral, att den starkast överlever har gett upphov till den synen på att ateister följer en brutal dogm, jag vill gärna hävda att den upptäckten, att vi människor placerades i livets träd som under 3,8 miljarder år har slagit skott och blommat ger oss en ödmjukhet inför naturen, att vi från den religiösa narcissistiska synen att VI är utvalda av en Gud som för oss har skapat världen, att vi är skapade i hans avbild. Att när vi istället förstår den plats vi har i naturen och med naturvetenskapens hjälp förstår naturen omkring oss så kan vi på goda grunder behandla omvärlden med rätt respekt, vi kan bevara och vårda.

Den synen har många gånger blivit anklagad av Judendomen och Kristendomen för att vara en jordadyrkan, att det är ett hedniskt sätt att hedra jorden och solen vilket går emot deras litterära “läror”. Det finns såklart delar i deras religioner som också säger att vi är förvaltare av gudsskapelse, dock så har det inte efterlevts i den utsträckning som skulle behövas.

 

Genetiken

Genetiken

Genetiken och Gen-etiken

Gentekniken har polariserade sidor med egna grova föreställningar gällande våran möjlighet att förändra den mänskliga genuppsättningen, dessa sidor är dock inte representerade inom den vetenskapliga gren där forskningen bedrivs och framstegen görs

För att kunna hederligt täcka detta otroligt stora område med alla grenar och dess snabba utveckling så vill jag inleda arbetet med att snabbt gå igenom historiska upptäckter för att sen komma fram till vart vi tekniskt och kunskapsmässigt står idag, därefter kommer jag så gott jag kan återberätta var debatten idag befinner sig gällande genetiska förändringar i människor och vilka argument som används av motståndare och förespråkare, så gott det går vill jag att personer med relevant kunskap inom detta fält genom utbildning och/eller erfarenhet representerats i detta stycke.

Filosofi kan i många fall dra fram synvinklar som ser det mesta i allt eller inget, den relativistiska utvecklande moralen som dominerar det västerländska vetenskapliga samhället är oftast inte förankrad i pliktetiken, detta är oerhört tacksamt då det ofta representeras av religiösa personer som har sin moral dikterad av förlegade moraler som troligtvis sällan ens var passande för den tid de skapades, det vi ser inom den medicinska etiken är snarare en form av föränderlig dygd etik där vi strävar mot en bättre förståelse för framtiden.

Innehåll

0.1) Citat

     1) Historik och utveckling

1.1     – Genetik, Stamceller och människans DNA.

1.2     – Framsteg med CRISPR/cas9.

     2) Transhumanister, trädkramare och gudomlig copyright

2.1 – Transhumanister och drömmare.

2.2 – Förblindande tekniklavin.

2.3 – Religionssamfunds del-ade åsikter.

     3) Medicinsk etik

3.1 – Framförhållning.

3.2 – Debatten

3.3 – Befogad oro

     4) Diskussion

4.1 – Egots önskningar

4.2 – Okvalificerade antaganden

4.3 – Funderingar

     5) Slutsats

 

0.1)              Citat

“We are survival machines – robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment.” – Richard Dawkins, The Selfish Gene

“Human beings are ultimately nothing but carriers-passageways- for genes. They ride us into the ground like racehorses from generation to generation. Genes don’t think about what constitutes good or evil. They don’t care whether we are happy or unhappy. We’re just means to an end for them. The only thing they think about is what is most efficient for them.” – Haruki Murakami, 1Q84

“A four-letter alphabet called DNA.” – Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature

“Because the thing about viruses is that they’re easily manipulated. The DNA they inject doesn’t have to be destructive. It can be replaced with almost any kind of DNA you want, and it can be programmed to only replace certain parts of the host’s genetic code. In other words, viruses are perfect vectors for genetic engineering.” – Christian Cantrell

 

1)     Historik och utveckling

 

1.1    – Genetik, Stamceller och människans DNA.

1981 isolerade vi de första embryonala stamcellerna från möss, 1998 gjorde vi detsamma hos människor, 2007 programmerade vi om hudceller hos en människa för att skapa embryonala stamceller.

Mycket av de genetiska framstegen som görs flyger under radarn för människor i deras vardagliga liv, i detta område sker det otroliga framsteg hela tiden men framför allt sedan 1981. Det som väl kommer till media framstår som otroliga hopp framåt som till exempel då man 1996 klonat fåret Dolly, det ledde till hetsiga diskussioner om vad det skulle leda till och hur vi skulle förhålla oss till den här ”makten”, sedan dess har vi testat oss fram och gjort det samma med en lång rad andra däggdjur.

DNA har vi kämpat med och fortsätter att förbluffas över än idag sedan upptäckten i slutet av 1800-talet, dess form och i grova drag ihop med RNA och proteiner var fastställt 1957 av Francis Crick – Defining the Genetic Coding Problem[i].

1.2    – Framsteg med CRISPR/cas9

I processen att observera hur bakterier bekämpade virus trillade forskarna över en metod som visade sig vara otroligt enkel och effektiv[ii]. CRISPR/cas9 kan användas för att hitta en specifik sekvens på DNA helixen för att plocka bort den helt, med omprogrammerad RNA kan man med enkelhet införa egna sekvenser istället. Vi har tidigare kunnat göra genetiska förändringar i plantor och organismer men med en ganska hög felmarginal som gjort arbetet väldigt osäkert och att det oftast betytt att vi fått med extra saker mycket likt biverkningar, med CRISPR så så ligger säkerheten på 90% och istället för att vara otroligt komplicerat som tidigare så kräver det inte avancerad kunskap inom genetik.

Den här metoden har haft stora framgångar när det har testats på växter och djur, nästa stora steg som redan har tagits är att experimentera på mänskliga embryonala celler, mänskliga befruktade ägg ifrån donatorer, äggen används vid provrörsbefruktning och när de ska kasseras så används de nu för att testa CRISPR, de första försöken av denna typ gjordes i Kina med varierat resultat tack vare att de använde modifierade embryon, i Storbritannien satte de igång 5 månader senare i September 2015 och Karolinska institutet i Sverige annonserade i Februari 2016 att de också skulle inleda sin forskning. Det finns strikta regler för hur denna forskning ska utövas och embryona får bara utvecklas i sju dagar för att sedan förstöras, efter den tiden så har embryot endast utvecklats ifrån de enskilda cellerna till en ihålig cellbubbla med embryonala stamceller bestående av 200 till 300 celler allt som allt.

     2) Transhumanister, trädkramare och gudomlig copyright

2.1 – Transhumanister och drömmare

Transhumanisters primära mål är att förhindra döden och att förhöja livskvaliteten, de anser generellt att om vi kan förbättra människan så bör vi göra det. Genetik är en del i detta och vid det mildare spektra så förespråkar de teknologisk framfart som främst hjälper oss att överleva dagens åkommor med 3D skrivare som kan skapa mänskliga organ, artificiella organ och att genetiskt plocka bort ärvda sjukdomar, oftast så stannar inte deras ambitioner där.

En av de mest utåtriktade förespråkarna är Zoltan Istvan, han anser att människor inom en snar framtid kommer vilja, med robot-teknologi, byta ut lemmar och andra kropps delar för att kunna göra sånt som vi människor inte annars skulle kunna göra, han erkänner också att kärnan i hans starka åsikter kommer ifrån en känsla av att döden är onaturlig och något som vi bör sträva emot.

Anledningen till att jag vill ta med en person som exempel för den här ideologin är för att det skiljer sig ganska mycket vad de anser transhumanism representerar, Zoltan har jobbat hårt för att få fram den transhumanistiska agendan i den traditionella politiken, främst genom att ställa upp som presidentkandidat för det TH partiet.

Zoltan pratar som om han drar sin etik ifrån den konsekvensetiska läran, att allt kommer bli så fantastiskt bra om vi gör si eller så, människorna kommer inte längre behöva dö, att vi kommer ha valet att leva för alltid och att vi kan bestämma själva när vi inte vill längre, att vi kommer ha högre intelligens, vara starkare och mer produktiva på grund utav implantat i hjärnan och med olika robot delar, de pratar sällan om vilka etiska problem detta skulle kunna ha på vägen dit utan talar bara om hur det kommer att bli, bristen på eftertanke och den otroligt naiva framförhållningen påminner också om sinneslagsetiken, en etikgren som allt som oftast representeras av barn i deras björntjänstiga välvilja.

2.2 – Förblindande tekniklavin

Motståndare till transhumanister är inte bara såna som inte helt håller med om vad de förespråkar, de anser att det motsatta är nödvändigt för människans överlevnad. Rörelsen vill att vi ska lägga ifrån oss våran teknologi och bara finna oss i naturen, om naturen vill att vi ska dö så är det dags att dö. Det här synsättet påminner starkt det som vissa fundamentalistiska religiösa personer har, att de anser att livet på et viss är deterministiskt och att vi ska lägga våra liv i händerna på en högre makt, i det här fallet naturen.

Deras argument består mestadels av hotfulla uppmaningar om att det är radiovågors fel att vi lider så mycket cancer idag och att våran livsstil och stress sakta kommer att döda mänskligheten om vi inte vänder snart. En del utav dessa är inte lika starka förespråkare av ett totalförbud av teknologi men däremot så är de motståndare till allt som är genmodifierar, anti GMO rörelsen, de är främst representerade i USA men finns över hela världen, de sprider skräckpropaganda om att genmodifierad mat är ”frankenfood” som kommer ta sig in i våra kroppar och förstöra oss.

Oftast så är det staten och stora företag som tillsammans förleder människor på grund utav pengar, Monsanto är det mest påhoppade företaget och anses vara ondskan personifierad vad gäller GMO. Dessa personer är oftast väldigt okunniga och det är svårt att hitta tillfällen då de skiljer sig ifrån andra konspirations-teoretiker.

2.3 – Religiösa samfunds del-ade åsikter

Inom de olika religionerna så finns det gott om olika nivåer av att vara troende, en av de mest uppenbara motståndarna till mänsklig förbättring och modifiering är sådana som anser att gud inte vill att vi gör det, det är ofta samma personer som på det extrema spektra är emot abort och anser att livet börjar när sädescellen når ägget, personer som anser att det är djävulen som förleder människor och att han står som fyrtorn för vetenskapen generellt. Detta är en marginaliserad grupp och representerar inte den palett av åsikter som dyker upp när man pratar med människor inom olika samfund och religioner.

För att jag inte skulle dra för mycket egna slutsatser gällande vart de står endast baserat på vad som gick att hitta på internet så ringde jag runt till olika religioners representanter för att få deras bild och åsikter, en del av dessa hade svårt att svara direkt under en telefonintervju och gärna ville få svara i lugn och ro via mejl.

Till min förvåning så är det sällan som religion står i vägen för denna typ av forskning, i alla fall de religioner som finns här i Sverige, Jehovas vittnen t.ex. som jag tidigare trodde hade allmänna problem med sjukvården över lag visade sig i det här fallet endast vara emot blodtransfusioner och i viss mån genmodifieringar som skulle leda till att personen ifråga inte var den person som gud skapat dem till, vad gällde stamceller och att transplantera organ var de helt öppna för forskningen, de andra religiösa samfunden, Judiska församlingen, Judiska Humanister, Muslimska föreningen och representanter från Svenska-, Pingst-, och Baptist kyrkan var alla eniga om att forskning som räddar liv och lindrar mänskligt lidande är att anse önskvärt, när det kommer till gråzonerna om att inte bara lindra utan faktiskt förbättra var det däremot delade åsikter, de Judiska humanisterna och Judiska församlingen såg inga större fel i att förbättra människors liv utöver vad som är medicinskt nödvändigt.

Den diskussionen som uppstår är just där medicinska delen bryter för dopning, i den debatt som detta gäller så måste man i många avseenden förkasta vad de religiösa anser då de oftast förankrar sin argument i sin religion, att bruka religiösa argument där det mänskliga värdet i deras åsikt baseras på en trasenderad hat/kärlek från deras osedda andevärld med deras alldeles egna allsmäktiga och tillsynes icke existerande entitet med planer för mänskligheten, gud kan man inte referera till när man ska diskutera moraliska problem. Det finns såklart människor inom dessa samfund som klarar av att hålla argumenten på vårat plan av existens men för mig personligen så är det svårt att bortse vart de får sin grund idé ifrån.

3)    Medicinsk etik

3.1 – Framförhållning

Detta är en ständigt öppen dialog som involverar många olika aktörer, när man gör olika framsteg och lär sig mer inom det genetiska fältet så måste man ständigt hålla samtalet uppdaterat och det hålls konferenser på olika ställen i världen där forskare, politiker, ekonomiska intressen och ledare diskuterar vart man ska dra gränser för denna forskning och samtala om risker och fördelar, jag har försökt att sätta mig in så gott det går i den processen gällande upptäckten av CRISPR/cas9, för att jag skulle komma igång ordentligt med att förstå denna upptäckt och vad det skulle kunna leda till kontaktade jag slumpvalt personer inom genetik på Karolinska Institutet, de allra flesta svarade att de inte ansåg sig tillräckligt insatta för att kommentera denna forskning men turligt nog fick jag kontakt med Emma Tham[iii] (M.D. PhD. Forskare inom Kliniskt genetik) som på detta område studerat metoden i samband med ett symposium i riksdagen. Jag kommer återgå till henne senare när vi kommer till realistiska applikationer för denna metod.

En av de som gjorde upptäckten, Jennifer Doudna, har jag följt genom olika mediala framträdanden där hon förklarar sin upptäckt och pushar för att det ska hållas dialog gällande ”Prudent Path Forward”, att vi med försiktighet ska utforska möjligheterna för detta. Som jag tidigare nämnt så är CRISPR/cas9 ett väldigt enkelt sätt för att göra något som tidigare var väldigt svårt, detta leder till att det inte kräver samma kunskap för att faktiskt förändra delar av DNA, det kommer att användas av mindre aktörer och på så viss kommer det att bli svårt att reglera användandet globalt, enskilda länder i västvärlden och en del där utöver har redan mycket lagar och regler på plats som bara behöver göras om till viss del för att ge utrymme för forskning, främst då den forskningen på mänskliga embryon, oron ligger i att det kan påverka stora populationer världen över ifall det inte hålls inom labben, att kliniskt forska på bakteriekulturer och olika organismer är harmlöst så länge det hålls i provrör, att introducera något modifierat och otestat i naturen skulle kunna ha oväntade konsekvenser av oönskad natur.

Även om vi vet mycket om det mänskliga genomet så är det fortfarande många olika och blandade faktorer som avgör hur vårt DNA avkodas och praktiskt yttrar sig i den mänskliga kroppen, det finns inte enskilda gener eller sekvenser som alltid avgör vissa delar, det är flera delar tillsammans och dessa i sin tur påverkas av hur DNA strängar är vikt och vilka proteiner som är aktiva i denna process, tills vi har en fullständig bild utav alla dessa delar och hur den yttermiljön också påverkar så kan vi inte vara säkra, det finns såklart många gen fel som är uppenbara så som kromosom felet i de med Downs syndrom men dessa genetiska avvikelserna är bara toppen på ett isberg där vi bara kan spekulera hur mycket som behöver kopplas ihop för att begränsa kunskapen om det under ytan, jag är hoppfull då det som sagt är ett hastigt område inom vetenskapen att hålla koll på då det sker nya upptäckter hela tiden.

Dessa faktorer måste räknas in när vi pratar om hur vi ska förhålla oss till forskningen, att ta små steg i taget för att lära oss mer är den metod som hela tiden används och kommer att fortsätta att användas, försiktighet behöver inte betyda att det inte går framåt eller ens att det går sakta som jag ständigt förtydligar men det sker också förändringar som inte alltid har opinionen med sig, då menar jag den folkliga opinionen, i de allra flesta fall så reflekterar inte människor mycket över vilken värld de lever i utöver den som direkt påverkar dem men som när fåret Dolly såg dagens ljus så var det som att det skakade liv i människor och en del av dessa stod på var sin sida om frågan, det är dessa tillfällen som gör folk medvetna om forskningens framfart, dock har det tid efter annan blåst över och det som var sensationellt anses snart självklart,  till nästa chock som vi också vänjer oss vid.

3.2 – Debatten

Här fick jag mycket hjälp ifrån Emma Tham där hon berättade om områdena där vi idag kommer applicera denna metod med CRISPR och vilka begränsningar som kommer läggas på forskningen. Till att börja med så används verktyget främst för att införa kända gen fel i organismer för att lättare kunna studera dess beteende och förlopp och vad man eventuellt kan göra i organismer när genfelet är på plats, detta tar tid. En viktig fråga som kommer upp är den ärftliga delen, när vi infört genetiska förändringar i organismer så kommer detta leda till att det också kommer följa med ner i generationerna och vilka effekter det kommer ha är oklart och kräver också det en lång tid innan vi kommer kunna beträda säker mark vad gäller människans genetiska uppsättning och vad vi bör och kan göra där.

I den debatten som råder idag så är det mycket forskning som måste göras innan vi kommer komma i närheten av att förbättra människan i den mån som man skulle anse vara ”Human Enhancement”, i de enda fall där man på riktigt diskuterar dessa aspekter är inom filosofin och genom inlägg över internet, denna artikel[iv] från våran svenska filosof Torbjörn Tännsjö visar på en ganska radikal syn som inte helt förankras i verkligheten, i inledningen av texten, helt utanför sitt expertis område, yttrar han sig gällande människans statiska existens och behovet av snabb utveckling. Att människor skulle vara de samma rent genetiskt är irrelevant när man talar om människor då det är mycket som utvecklats hos oss som inte är genetiskt anknutet, en stor del som påverkar oss är miljön och våra kulturella influenser, vi människor har evolverat eller utvecklats lång ifrån de människor som grenade ifrån den kvist som är ap-familjens, bara de senaste 10 000 åren har det skett så mycket i mänsklig historia som påverkat vårat psyke och tankemönster i stort, en genetisk avvikelse ifrån människor för 200 000 år sedan är irrelevant att tala om, än mindre basera ett fungerande argument på, våran sociala natur och uppenbara förmåga att bilda komplexa system både praktiskt och teoretiskt visar på en utveckling oberoende av genetik vilket får oss att anta att denna del bara är en av många. Jag har svårt att inte låta bli att anta att han förmodligen har i åtanke att om vi kunde producera hela generationer av den kaliber som vi hade i Einstein eller Da Vinci så kommer mänskligheten tillslut lämna denna platå som han anser att vi är fast på.

Att drömma om ett utopiskt samhälle är såklart rätt väg att gå för att ha ett mål i sikte men det flummiga i hans framförande är framförallt att han tycks bortse från allt som finns runt omkring, hur världen ser ut som helhet, hans tunnelseende är dessvärre det som får mig att tappa intresset i vad han skriver. Att på allvar anse att så fort vi kan ska vi göra dessa förbättring, som om det skulle lösa problemen som vi människor socialt har omkring oss, att se saken i sitt sammanhang och inte drömma iväg är turligt nog det som forskarna idag gör och att Torbjörn Tännsjö inte besitter makten att öppna vägspärrar i denna forskning ska vi alla vara mycket tacksamma för. Jag vill också tillägga att han är en bra filosof även om praktisk filosofi kanske inte verkar vara hans huvudämne[v].

3.3 – Befogad oro.

En del av den oro som uppkommer är just den med att det skulle ärvas ner genom generationerna och att vi inte har en aning om hur det skulle påverkas generationer neråt, detta kan också vara helt onödigt ur en medicinsk synpunkt, i min fråga gällande genmodifiering på mänskliga embryon skrev Emma Tham så här:

Vad gäller genredigering av embryon som har debatterats flitigt så finns mycket lite behov eftersom vi idag kan selektera fram friska embryon med hjälp av pre-implantatorisk genetisk diagnostik när det gäller par med en ärftlig sjukdom. därför finns ingen anledning att introducera en metod som kommer att påverka alla framtida generationer på ett kanske oklart sätt. ” Så anledningen till att nyttja denna metod skulle vara främst för att man letade efter den effekten, att låta det ärvas.

När det kommer till att använda CRISPR metoden för att ”laga” organ och vävnader i vuxna individer, Emma skriver:

En möjlig framtida utveckling är att kropppsceller omprogrammeras i provröret till att bli pluripotenta stamceller och dessa redigeras av CRISPR i provröret och sedan sprutas tillbaka in kroppen i det drabbade organet. Här finns alldeles för lite kunskap om effekt av genredigering och hur dessa pluripotenta celler beter sig (finns risk för cancer t.e.x), men jag kan tänka mig att det kan bli ett alt i framtiden om in vitro försök och därefter djurförsök kan visa att det är säkert. ”

Så även här är vi en lång väg ifrån att kunna tillämpa denna metod så som det spekuleras.

4)    Diskussion

4.1 – Egots önskningar.

Jag som själv lider flera diagnoser som jag i framtiden hoppas att människor kommer att slippa tack vare genetisk manipulering, jag har Asperger som är högfungerande Autism, ett stort spektra med många nyanser och där man endast vet att det finns vissa genetiska markörer och att det är ett hämmande i hjärnans utveckling vid ett tidigt stadium i livet, ADHD som har varit väldigt svårt att hantera under skolgången och som är högst troligt ärftligt och Bi-polär som är det handikappar mig mest av allt, att ha ett psyke som ständigt förändrar hur jag ser på saker, det har drivit mig till att vara så objektiv som möjligt för att kunna göra beslut därefter då den instinktiva förmågan ofta förråder, också denna diagnos är trolig att gå i arv. Trotts detta har jag egoistiskt satt tre barn till världen, två pojkar och en flicka, dessa diagnoser även om de har genetisk anknytning kan vara en del som aldrig yttrar sig i mina barn, ofta krävs det att någonting triggar det ifrån miljön eller den egna livsstilen, att dessa markören aktiveras förvånar ingen men att en del aktiveras av en lätt påverkan och en del med samma markör aldrig yttrar sig är något vi fortfarande forskar på, vad gäller genetik så är det väldigt mycket som vi fortfarande inte vet då det är många lager som samspelar.

Anledningen till att jag ville ta med denna personliga del är för att det påverkar mig mycket i den riktning jag tar i mitt etiska ställningstagande, det finns diskussioner om att det skulle kunna vara integritets kränkande att hela din genetiska uppsättning finns sparad i en databas som kan användas av forskare över hela världen, att det inte har en speciell inverkan idag betyder inte att det kan finnas aktörer som skulle kunna utnyttja det i framtiden, man talar om att det inte bara är ditt genetiska anlag som du delger, det är också dina föräldrars och dina barns, i alla fall delar av det, detsamma gäller alla de ättlingar som kommer efter. Jag anser att det projekt[vi] som nu utförs i Storbritannien, (100 000 Genome Prodject) är förhoppningsvis en början på att alla människor kommer att utföra kartläggning utav sina gener, studier som görs för att hitta enskilda markörer i gener kräver att det finns ett stort prov att se över, att hitta enskilda markörer och sedan hitta skillnader mellan dessa som leder till att man behöver ett ännu större prov för att utöka den mängden människor som faktiskt är av intresse, att globalt sekvensera alla människors genetiska uppsättning skulle ge oss en databas med en otrolig mängd information, för att sedan använda denna data för att bygga upp modeller och jämföra homogena grupper efter enskilda delar av den genetiska uppsättningen, detta skulle bidra till att driva mycket forskning en lång väg framåt.

Sådan här typ av information kan skrämma många då vi redan har ett övervakningssamhälle omkring oss, ett sådant projekt skulle spinna igång många konspirationer, dock tror jag att det kan komma att vara lika nödvändigt användandet utav personnummer och att det kommer bli lika alldagligt.

Det finns också tankar kring att man skulle kunna diskrimineras på grund utav sin genetiska uppsättning, då framför allt utav försäkringsbolag, i USA finns det redan lag på att ett försäkringsbolag inte får begära att du ska göra ett DNA test för att bli godkänd för försäkring[vii], där emot så måste du delge ifall du tidigare gjort ett test vad resultatet var då det annars kan ses som att du undanhöll information.

4.2 – Okvalificerade antaganden.

Jag tror att det kommer att vara oundvikligt att vi förbättrar människor, på samma sätt som vi påverkar och förbättrar miljön djur omkring oss för att det ska optimeras och passa oss bättre kommer vi också att anpassa oss själva till viss mån. Vi hjälper just nu våran planet att ta livet av oss genom att väldigt snabbt höja temperatur till den grad att det snart kommer öka stadigt oberoende av oss ifall allt biomaterial som finns inkapslat i isen kommer ut och avger sin energi, ett ständigt ökande som vi kommer vara oförmögna att förhindra, världen går inte under, bara mänskligheten. Att se till att detta inte händer är den största prioriteringen för oss människor just nu, dock så är det inte det enda hinder vi står inför även om det är det mest akuta.

I ett avseende där det kan vara nödvändigt att förbättra människan är vid längre vistelser i rymden, det kan ju låta absurt att man skulle avla fram människor just för att bättre klara av viktlöshet, strålning och kanske till och med möjligheten att försättas i dvala, i det här scenariot skulle vi förmodligen inte längre ha ett individuellt sätt att se på etik och moral, att den enskilda individen självklart är viktig men vad gäller mänsklighetens överlevnad så är den solidariska kraften starkare. Det är farlig mark att diskutera detta då det snabbt leder till ett ifrågasättande av ens syn på det mänskliga värdet, en människa har sitt egen värde, man är en individ med egna tankar och ambitioner och det ska bejakas till varje pris, i alla fall i det samhälle som råder idag, samhället som både ekonomiskt och kulturellt kräver av dig att du är lycklig och frisk så att hjulet kan snurra vidare, det är ett samhälle där man har möjligheten att drömma och försöka uppnå något för sig själv och sina närmsta så länge som tid också tillägnas det ekonomiska hjulet som drivs av konsumenter, producenter och den osynliga handen. Det jag vill få fram är att våra ambitioner kommer mycket väl att förändras drastiskt ifall vi till slut står inför en kris där mänskligheten som helhet står på spel, det kommer vara det som tillslut får etikdebatten att bli överflödig då nöden kräver att någonting sker snart.

Att integrera mänskligförbättring i den ekonomiska modellen, om vi leker med tanken att om trettio år så sitter vi med handboken för hur vi kan plocka fram önskvärda drag hos våra barn, att vi kan bestämma att de ska uppfostra ett barn med en IQ på 250 med smaragdgröna ögon, mörkblont hår, leder kapabla till hög belastning och muskler nog för att pröva dem, vilka föräldrar är kapabla till detta, att på ett labb bestämma allt ditt barn ska vara på samma sätt som du skapar din karaktär i livssimulatorn ”The Sims”, ska olika drag kosta olika mycket eller är det lika enkelt vilket som så att priset endast skulle bero på hur många olika specifika drag man vill ha, kan det vara så att de mest åtråvärda dragen så som hög kognitiv förmåga och atletiska anlag kommer vara dyrare, kanske rent av segregerat mycket dyrare, att det bara kommer vara de med tillräckligt med pengar som kommer köpa en framgångsrikare generation, troligen skulle det bli så. Det skulle troligtvis vara så att det finns mindre önskvärda förändringar som är mycket billigare men som fortfarande är ett sätt för att alla ska kunna köpa någonting.

4.3 – Funderingar.

Jag vill här återgå till Torbjörn Tännsjö och hans artikel i DN år 2000, i ett stycke framför han följande:

” Den brittiske moralfilosofen Jonathan Glover har retoriskt ställt frågan: Vem kan återberätta det senaste århundradets historia för sina barn utan att ställa sig frågan om det är något fel på människan. Måste det inte vara något fel på själva vår biologiska natur om vi är kapabla till all denna ondska. Men i så fall, borde vi inte göra något åt saken. Borde vi inte skapa en bättre människa.” Även här styckena som följer vill han klargöra att mycket utav det som mänskligheten är drabbat av är genetiskt, att den mänskliga naturen på grund utav våran förlegade biologi är kapabla att utföra fruktansvärda saker mot andra människor, det är mycket svårt att förstå hans resonemang då han vill sätta detta otroligt kraftfulla verktyg i händerna på en varelse som är så outvecklad och uppenbart illasinnad.

Han listar senare upp tre stycken mot argument var av det sista består av tre delar, den första har han tagit med för att den är lätta att välta utan minsta ansträngning, att Gud inte relevant.

Det andra om att man skulle invända att man blivit kränkt vid födseln, för att man fått Alzheimers bortplockat ifrån sin framtid, här förenklar han frågan väldigt mycket, han skriver om grandiosa förändringar som vi egoistiskt anser önskvärde och ger dem till våra barn, men inte i motargumentet, de kommer inte ifrågasätta varför de har fått möjligheten till ett friskt liv, det de kan komma att ifrågasätta kan vara likt en identitetskris, att de är en produkt utav någons önskningar, rent objektivt så finns det ingen skillnad på en individ som föds med en slumpmässig uppsättning gener eller en person som har designats, däremot så skulle det kunna ha en psykologisk effekt på jaget, det skulle kunna vara något som bara håller i sig en eller några generationer, den debatten är dock deras att ta.

Hans tredje och tredelade motargument, första delen att det skulle kunna ha oväntade konsekvenser generationerna nedanför är något som vi förmodligen kommer att överkomma, däremot så framkommer det igen i andra delen hur otillräcklig han anser att det mänskliga släktet just nu är, att det skulle påverka oss som art är något vi bör vara väldigt försiktiga med, som jag tidigare skrev så tror jag att den solidaritet som enar oss alla är det som kommer avgöra vad vi gör i detta läge, om det visar sig att det skulle vara skadligt i den utsträckning som han lättvindigt viftar bort kommer vi förmodligen inte utföra det.

Hans tredje del är den om att man skulle kunna argumentera att det är lika illa som Nazism och tvångssterilisering att nyttja genterapi, att det skulle skapa ett två delat samhälle, hans svar är att den fria tillgången till denna teknik skulle fortsätta hålla genpoolen varierad och inte så homogen och ”ren” som om staten skulle bestämma ett ideal. Som jag tidigare skrev så kommer det finnas de saker som skulle vara mer önskvärda att införa, han verkar automatiskt anta att det redan råder någon form av planekonomi när denna framtid väl är här, han bortser ifrån den verklighet som förmodligen kommer omge denna teknik, att argumentera i ett vakuum är inte rätt sätt för att kunna möta denna komplexa fråga.

 

5)    Slutsats

Att vi i framtiden kommer att använda CRISPR och andra metoder för att förbättra våran livskvalité och livslängd verkar oundvikligt men hur vi tar oss dit är något som gärna får ta den tid det tar. Att först och främst fokusera på att eliminera sjukdomar och genetiska hinder i medicinskt syfte kommer vara det som öppnar dörrar, den enda skyldigheten vi har är att hjälpa de människor som annars skulle lida, att ge människor rätten att leva ett fullskaligt liv istället för att varje dag kämpa den mentala och fysiska kampen mot våra ogynnsamma gener.

 

Vi har en spännande framtid att se fram emot och även om en del saker framstår som ytterst oetiskt så kommer det i den tiden vara den etik som råder, etiken faller inte, den rör sig relativt och anpassligt i sidled.

Referenser:

[ii]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745249

Författare – Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E.

[iv] http://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-debatt-lat-gentekniken-skapa-battre-manniskor-det-ar-ratt – Torbjörn Tännsjö, DN.

[v] http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-forskare/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154723 – Torbjörn Tännsjö, Praktisk filosof.

[vi] http://www.genomicsengland.co.uk/the-100000-genomes-project/